Mechanical Design, civilingeniør

Mechanical Design, civilingeniør

Mechanical Design, civilingeniør

Har du lyst til at arbejde med konstruktion, mekanik og beregning? Og har du lyst til at arbejde med innovation og udvikling inden for maskinkonstruktion? Så er uddannelsen til civilingeniør i Mechanical Design (Maskinkonstruktion) måske noget for dig.

OBS! Der optages ikke studerende på denne uddannelse fra 2020

”JEG KAN ISÆR GODT LIDE, AT VI GÅR RUNDT I ET LILLE MILJØ, HVOR MAN HAR MULIGHED FOR AT LÆRE ALLE AT KENDE. DER ER ET TÆT SAMARBEJDE MELLEM UNDERVISERNE OG DE STUDERENDE”

SØREN LETH, STUDERENDE

Mechanical Design er en toårig kandidatuddannelse, der læses i Esbjerg sammen med kandidatuddannelsen i Structural and Civil Engineering. Uddannelsen bygger videre på de teorier, metoder og den praktiske viden, du har opnået i løbet af din bacheloruddannelse.

Uddannelsen udbydes for udenlandske studerende, hvilket betyder, at undervisningen foregår på engelsk, hvis der er udenlandske studerende på semestret. Du kan derfor komme til at færdes i et internationalt miljø med undervisere og medstuderende fra udlandet og derved arbejde med både dine sproglige og dine interkulturelle kompetencer, som kan komme dig til gode i din fremtidige karriere.

Du har mulighed for kontakt med virksomheder igennem projektarbejdet, hvor du og din projektgruppe finder løsninger på diverse udfordringer inden for uddannelsens fagområde. Alle projekterne tager udgangspunkt i problemstillinger fra det virkelige liv og er tilrettelagt sådan, at I hele tiden udfordres fagligt i jeres problemløsning.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

MED GRUPPEARBEJDSFORMEN KAN I SUPPLERE HINANDEN, SÅLEDES AT I HVER ISÆR UDNYTTER JERES SPIDSKOMPETENCER

Som færdiguddannet civilingeniør (cand.polyt.) i Mechanical Design har du en solid baggrundsviden baseret på teori, praktisk erfaring og den nyeste internationale forskning. Dette giver dig kompetencer til at løse problemstillinger inden for maskinkonstruktion ved valg af de rigtige teorier, metoder og værktøjer, og du kan varetage stillinger med stort ansvar på et højt fagligt niveau. Samtidig kan du være med til at forske i nye analyse- og løsningsmetoder inden for faget.

Du kan arbejde med fx:

  • Afprøvning af vinger til vindmøller
  • At løse vedligeholdelsesopgaver på offshore platforme
  • Rådgivning som konsulent

DU LÆRER AT FORHOLDE DIG KRITISK TIL FORSKELLIGE LØSNINGER OG AT HAVE FOKUS PÅ HELE TIDEN AT OPTIMERE


Se brochure om uddannelserne inden for maskinkonstruktion i Esbjerg (pdf):


 

læs mere om fagligt indhold


SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter.

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

STUDIEBYEN Esbjerg

Fra primært at have været en industri- og havneby har Esbjerg udviklet sig til også at være en studieby med hele to universiteter og mere end 60 forskellige videregående uddannelser. I Esbjerg finder du mange forskellige kulturelle tilbud. Byen har et livligt cafémiljø og masser af gode sportsfaciliteter fx Svømmestadion Danmark, idrætsklubber, fitnesscentre og skøjtehaller. Det er nemt at flytte til Esbjerg, da du generelt let kan få en studiebolig - især hvis du er i god tid, inden studiet starter. Prisniveauet i Esbjerg er også lavere end i de fleste andre universitetsbyer i landet. Læs mere om at leve som studerende i Esbjerg.
 

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

  • Værdiskabende maskinsystemer i samfundet
  • Udvikling og optimering af maskinsystemer
  • Avancerede forsøg og beregninger