Materials Technology, Civilingeniør

Materials Technology, civilingeniør

Materials Technology, civilingeniør

Civilingeniøruddannelsen Materials Technology (Materialeteknologi) er noget for dig, hvis du gerne vil være med til at udvikle fremtidens materialer og øge fx holdbarhed og funktionalitet. I vores højteknologiske samfund er der stort behov for avanceret materialeviden, fordi det i høj grad er materialerne, der er afgørende for et produkts ydeevne. Rumfart, olieboring og medicinalindustrien er eksempler på områder, hvor udvikling af materialers egenskaber er afgørende for både anvendelse og udvikling.

OBS! Der optages ikke studerende på denne uddannelse fra 2020

BEMÆRK

Materials Technology er fra optaget 2019 blevet oprettet som specialisering under den nye sammenlagte uddannelse Materials and Nanotechnology. Læs mere her:

Materials and Nanotechnology

 

DU LÆRER AT UDVIKLE FREMTIDENS MATERIALER VED AT KOMBINERE VIDEN OM FYSIK, KEMI, NANOTEKNOLOGI OG MATERIALEMEKANIK

Materials Technology er en 2-årig, engelsksproget kandidatuddannelse, der læses i Aalborg. Uddannelsen giver dig et dybtgående kendskab til forskellige ingeniørmaterialer såsom plast, kompositmaterialer, keramiske materialer, stål og legeringer samtidigt med, at du opnår en solid kompetenceprofil inden for områder, der omhandler deformationer og styrkeberegninger.

Uddannelsen giver dig en videnskabelig forståelse for de problemstillinger, som produktionsvirksomheder, rådgivende ingeniørvirksomheder, certificerings selskaber og forskningsinstitutioner møder i forbindelse med fremstilling og anvendelse af materialer, og du bliver i stand til at omsætte denne viden i professionel praksis. Uddannelsen er tværfaglig og indeholder elementer fra fysik, kemi, nanoteknologi og traditionel maskinkonstruktion.

"Vi havde rig mulighed for at udføre mange forskellige forsøg, der hver viste enkelte brikker af et samlet puslespil. Derfor gjaldt det om at sammenligne de forskellige forsøg til et samlet billede, der kunne bruges til mere end bare at forstå materialet"

Anders Noel Thomsen, tidligere studerende,
nu ph.d.-studerende ved AAU

Igennem hele uddannelsen bliver du opfordret til tæt kontakt til erhvervslivet gennem projektarbejdet, hvor du og din projektgruppe finder løsninger på udfordringer i relation til materialeteknologi. Alle projekterne tager udgangspunkt i problemstillinger fra det virkelige liv og er tilrettelagt sådan, at I hele tiden udfordres til at tænke kreativt, systematisk og innovativt.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

Som færdiguddannet civilingeniør i Materials Technology har du et indgående kendskab til materialers egenskaber, fremstillings- og bearbejdningsmetoder såvel som samspillet mellem disse, hvilket betyder, at du kan arbejde som fx udviklings -og produktionsingeniør, projektleder, produktions- eller udviklingschef i private og offentlige virksomheder i ind- og udland. Du kan få job i både danske og internationale rådgivende ingeniørvirksomheder, industrielle produktionsvirksomheder, certificeringsselskaber og forskningsinstitutioner.

Du kan arbejde hos fx:

 • Novo Nordisk
 • Siemens
 • Velux
 • Dansk Teknologisk Institut
 • Dong Energy
 • NOV Flexibles
 • Bang & Olufsen
 • Haldor Topsø
 • FORCE Technology
   

Se brochure om kandidatuddannelsen i Materials Technology (pdf):


 

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

 • Udvælgelse af de rigtige materialer til det rigtige produkt
 • Udvikling af materialer
 • Undersøgelse af materialer