Manufacturing Technology, civilingeniør

Manufacturing Technology, civilingeniør

Manufacturing Technology, civilingeniør

Har du altid haft en forkærlighed til mekanik og teknik? Og vil du gerne designe, udvikle og realisere nye produkter og produktionssystemer? Så er civilingeniøruddannelsen i Manufacturing Technology (Virksomhedsteknologi) noget for dig. Her bliver en af dine centrale opgaver at bidrage til at styrke produktionsvirksomheders konkurrenceevne.

OBS! Der optages ikke studerende på denne uddannelse fra 2020

BEMÆRK

Manufacturing Technology er fra optaget 2019 blevet oprettet som specialisering under den nye sammenlagte uddannelse Mechanical Engineering. Læs mere her:

Mechanical Engineering

 

”SELVOM JEG HAR FOKUSERET PÅ ROBOTTEKNOLOGI OG AUTOMATION I MIT SPECIALE, HAR JEG STADIG FÅET EN BRED VIDEN OM FORSKELLIGE PRODUKTIONSPROCESSER OG PLANLÆGNING”

Mikkel Rath Pedersen, tidligere studerende,
nu post doc ved AAU

Manufacturing Technology (Virksomhedsteknologi) er en 2-årig engelsksproget kandidatuddannelse, der læses i Aalborg. Uddannelsen vil bringe dig omkring områder som udvikling og optimering af produkter samt produktionsudstyr, og du vil få mulighed for at specialisere dig inden for områder som fx virtuel produkt- og procesudvikling, materiale- og procesteknologi, styring, robot- og automationsteknologi. Derudover vil du komme til at arbejde med metoder og værktøjer, der kan hjælpe med at få overblik over komplekse problemstillinger. Det kan være værktøjer til analyse af en produktion eller et produkts livscyklus.

Der er i de seneste år kommet meget fokus på robotisering, automatisering og digitalisering i erhvervslivet, hvilket sætter krav til nye produktionsmetoder, produkter og services. Denne tendens kaldes for Industri 4.0. AAU er særdeles aktiv inden for dette område og sørger for at give dig og dine medstuderende de relevante værktøjer til at håndtere de mange udfordringer, der opstår i erhvervslivet som resultat af denne nye industrielle revolution. Du kommer fx til at arbejde i AAUs helt nye smart lab, som er en imitation af en produktionslinje, hvor der er mulighed for at eksperimentere med programmering, automatisering og digitalisering inden for virksomhedsteknologi. Læs mere om labfaciliteterne.

Et af de områder, som du kan komme til at arbejde med på kandidatuddannelsen i Manufacturing Technology, er robotteknologi. Inden for dette område bliver der blandt andet arbejdet med mobilrobotten Lille Hjælper. Lille Hjælper er en kollaborativ robot, som selv kan navigere rundt uden menneskelig indgriben eller indgå i tæt samarbejde med en person omkring en given industriel opgave. Lille Hjælper kan også selv, uden menneskelig indgriben, skifte sine arbejdsredskaber, så de passer til en given arbejdssituation og dermed tilpasse sig til en lang række opgaver. Der udvikles løbende på Lille Hjælper som en del af igangværende studie- og forskningsprojekter. Læs mere her.

“I HAVE LEARNED A GREAT DEAL ABOUT PRODUCTION AND HAD THE OPPORTUNITY TO CREATE PROJECTS BASED ON REAL PROPOSALS FROM MANUFACTURING COMPANIES”

Paulius Stulga, tidligere studerende

Kendetegnene for alle studenterprojekter på Manufacturing Technology er at de oftest indgår i samarbejde med en virksomhed og de relevante udfordringer virksomhederne står overfor. Du vil derfor som en naturlig del af studiet lære at samarbejde med virksomheder, have mange besøg ved virksomheden, og få adgang til deres produktion, hvor en del af projektarbejdet vil gå på at analysere produktionen og processer, identificere udfordringer og problemstillinger, og implementere potentielle tekniske løsninger, og sidst men ikke mindst, evaluere konsekvensen af den valgte løsning.

Igennem hele uddannelsen bliver du opfordret til at arbejde sammen med erhvervslivet gennem projektarbejde, hvor du og din projektgruppe finder løsninger på aktuelle udfordringer inden for branchen eller forskningsbaserede problemstillinger. Alle projekterne er tilrettelagt sådan, at I hele tiden bliver fagligt udfordret både teoretisk og praktisk.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

”MIN TID PÅ VIRKSOMHEDSTEKNOLOGI HAR GIVET MIG EN FORSTÅELSE FOR HVORDAN PRODUKTION FUNGERER. FRA HELE FABRIKKER, TIL ENKELTE PRODUKTIONSLINJER, CELLER OG DE PROCESSER, DER UDFØRES”

Sofie Bech, tidligere studerende

Som færdiguddannet civilingeniør (cand.polyt.) i Manufacturing Technology har du kompetencer til at deltage på et professionelt plan i design, udvikling og drift af virksomhedsteknologi. Du kan analysere komplekse systemer og vurdere deres funktionalitet, og du har grundlæggende viden til at komme med forslag til innovative forbedringer. Du kan på baggrund af disse kompetencer få ansættelse i virksomheder, der foretager teknisk udvikling og forskning, og du kan have ansvar for ledelse af udviklingsprojekter i både i Danmark og i udlandet.

Du kan arbejde med fx:

 • Produktudvikling
 • Optimering af produkt, processer og produktionssystemer
 • Produktionsdrift i industrivirksomheder
 • Forskning
 • Sikkerhed og kvalitetssikring
 • Rådgivning
 • Teknisk udvikling som fx projektmedarbejder eller –leder
 • Robot- og automationsteknologi
 • Indkøb og implementering af nye maskiner


Se brochure om uddannelserne inden for Maskin og Produktion (pdf):
LÆS MERE OM FAGLIGT INDHOLD PÅ MANUFACTURING TECHNOLOGY
 SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter. Læs mere om undervisningen på AAU.

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20% af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg.


 

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

 • Produkt- og procesudvikling
 • Materiale- og procesteknologi
 • Styrings og robotteknologi