IT, Communication and New Media

Kandidatmuligheder

It, Communication and New Media (ITCOM) på Aalborg Universitet København er især tilrettelagt for dig, der ønsker at fortsætte på kandidatniveau med civilingeniøruddannelsen i Innovative Communication Technology and Entrepreneurship (Innovativ Kommunikationsteknik & Entrepreneurship), som kan læses på Aalborg Universitet København.

En bacheloruddannelse i ITCOM er også adgangsgivende til følgende uddannelser (også begge på Aalborg Universitet København:

Som bachelor i ITCOM kan du også gå direkte ud på arbejdsmarkedet, fx som IT-medarbejder i tele-, medie- eller konsulentvirksomheder eller fx hos serviceudbydere. 


DENNE BACHELORUDDANNELSE OPTAGER IKKE NYE STUDERENDE FRA 2019
 / THIS BACHELOR'S PROGRAMME IS CLOSED FOR ENROLMENT FROM 2019

Denne bacheloruddannelse optager ikke nye studerende, men du kan måske være interesseret i andre AAU-uddannelser inden for samme interessefelt i stedet:

Nuværende studerende fortsætter på uddannelsen som planlagt / Currently enrolled students continue the programme as planned.

Læs mere om uddannelsen

sprog

  • Engelsk


by

  • København
     

Status

  • Optager ikke nye studerende fra 2019 /
    The programme is not open for enrolment from 2019.

Se studieordningen

Hvad er en kandidatuddannelse?

Hvad er en kandidatuddannelse?

En kandidatuddannelse er en toårig overbygning på en bacheloruddannelse, som du afslutter med et speciale. Efter bestået eksamen får du en kandidatgrad.

Optagelseskravet til en kandidatuddannelse er en færdiggjort bacheloruddannelse fra AAU eller et andet universitet. Til enkelte kandidatuddannelser har også bestemte professionsbachelorer adgang.
 

Se AAU's kandidatuddannelser