Information Architecture, Kandidat

Praktik

Praktikken på Informationsarkitektur består af tre forløb, hvor du løser et problem i samarbejde med en virksomhed uden for universitetet. Alternativt kan praktikken udføres i forbindelse med et forskningsprojekt på Aalborg Universitet inden for informationsarkitektur. Hver forløb strækker sig over tre til fire uger efterfulgt af en uge til refleksion. I hver refleksionsperiode skal du producere en refleksionsrapport. Praktikopholdet er placeret på 9. semester.

Kandidatuddannelsen i Informationsarkitektur kan omfatte et udenlandsophold, typisk på 9. semester.

Vil du på udlandsophold?

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.
 

Læs mere om udlandsophold