Industrial Design, Cand.tech.

Fagligt indhold

Fagligt indhold

På kandidatuddannelsen i Industrial Design ved Aalborg Universitet lærer du at kombinere kreativitet i designudviklingsprocessen med viden om blandt andet produktudvikling, ergonomi, materialer, miljø, strategi, design-management og økonomi

Desuden er der særlig vægt på metode og proces igennem hele uddannelsen.

Hvert semester på Industrial Design er underopdelt i to eller tre kursusmoduler og et projektmodul. Al undervisning foregår på engelsk.

1semester

Design engineering

Dette semester fokuserer på produktudvikling for en kunde; processen tager udgangspunkt i, hvad der skal designes og indeholder en detaljeret gennemgang af konstruktion af vigtige komponenter under hensyntagen til kundens forretning, brand, brugere, marked, produktion og fremstillingsmuligheder.

PROJEKT

Corporate Product Development (15 ECTS)

KURSUSMODULER

Advanced Integrated Design: Prephase (5 ECTS)

Component Construction (5 ECTS)

Production & Economy (5 ECTS)

2semester

Advanced Integrated Design

2. semester sætter fokus på udviklingen af løsninger til en given sektor. De studerende udvælger en given sektor og definerer et problem, der skal løses, udarbejder forretningskoncept og designer en god løsning til en selvvalgt organisation (virksomhed eller start-up virksomhed).

PROJEKT

Sector Product Development (15 ECTS)

KURSUSMODULER

Technology & Form (5 ECTS)

Process Technology and Material Characteristics: Flexible Automation (5 ECTS)

Advanced Integrated Design: Business Development (5 ECTS)

3. semester - (Optional)

Professional Development

Du sammensætter selv dit 3. semester med moduler svarende til i alt 30 ECTS. Du har fx mulighed for at​

  • tage på virksomhedsophold (projektorienteret forløb) i en dansk eller udenlandsk virksomhed. På et virksomhedsophold skal du være med til at løse virkelige problemer for organisationen og ikke kun deltage i den daglige drift af virksomheden (25 ECTS)
  • studere et semester på et udenlandsk eller et andet dansk universitet (30 ECTS)
  • tage et sædvanligt semesterforløb på AAU med kurser og projekt (30 ECTS)
  • påbegynde dit kandidatspeciale som kan strække sig over både 3. og 4. semester (lang afgang). Her har du mulighed for at fordybe dig i et emne, du finder særligt spændende og udfordrende (+30 ECTS).

Hvis du vil på studie- eller virksomhedsophold har Aalborg Universitet samarbejdsaftaler med universiteter over hele verden, ligesom fagmiljøet bag uddannelsen også har en lang række internationale kontakter i forbindelse med virksomhedsaftaler.

3. og 4. semester er ofte sammenhængende, idet indholdet på 3. semester kan vælges således, at det er forberedende til 4. semester.

Hvis du vælger et sædvanligt semesterforløb på AAU:

PROJEKT

Engineering in the Design Field; Value, Method and Approach (20 ECTS)

KURSUSMODULER

(Vælg 2 forløb)

Project Management in Industrial Design Engineering and Research (5 ECTS)

Advanced Simulation Methods: Ergonomic Design and Simulation Interaction (5 ECTS)

Advanced Simulation Methods: Technology Interaction (5 ECTS)

Advanced Simulation Methods: Process Management (5 ECTS)

 

eller

 

Virksomhedsophold (25 ECTS) i sammenhæng med nedenstående:

KURSUSMODUL

Project Management in Industrial Design Engineering and Research (5 ECTS)

4. SEMESTER

Kandidatuddannelsen afsluttes med et større videnskabeligt arbejde: specialet. Dette projekt er større end de projekter, du hidtil har arbejdet med. Her er det muligt at specialisere sig inden for netop det område, du finder spændende og gerne vil arbejde videre med.

I specialet får du mulighed for at kombinere al den viden og alle de færdigheder, du har tilegnet dig i løbet af uddannelsen. Opgaven er at løse et problem inden for fagområdet gennem selvstændigt arbejde – ofte i samarbejde med en virksomhed.

Projektgrupperne er små (1-3 personer), hvilket minder om den arbejdssituation, man møder i industrien/professionel praksis.

Kandidatspecialet kan have karakter af industrielt udviklingsarbejde, videreudvikling eller egentlig forskning. Det kan være en forlængelse af 3. semester, eller det kan omhandle helt nye emner.

MASTER’S THESIS

Speciale (30 ECTS)

STUDENTERPROJEKTER

Her kan du se eksempler på nogle af de projekter, studerende på kandidatuddannelsen i Industrielt Design på Aalborg Universitet, har lavet.

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde