Industrial Design, Cand.tech.

Industrial Design, Cand.tech.

Industrial Design, Cand.tech.

Vil du arbejde med at udforme de ting og funktioner, vi omgiver os med og benytter til hverdag? Brænder du for kombinationen af æstetik, funktionalitet og materialevalg og vil du være med til at udvikle løsninger, der kan gøre livet lettere og verden bedre? Med en uddannelse i Industrial Design på Aalborg Universitet kommer du til at skærpe din æstetiske sans, dine analytiske evner og dine tekniske erfaringer og kompetencer, så du kan være med til at udvikle morgendagens produkter og serviceydelser – fra ide til produktion og markedsføring.

”På min arbejdsplads bruger jeg de evner til problemløsning, jeg opnåede på studiet, fordi vi laver mange kundespecifikke løsninger, der er designet til den enkelte bruger. Nogle gange må vi udtænke helt nye måder at få det hele til at fungere på i en større sammenhæng. Derudover bruger jeg mit kendskab til materialer og bearbejdningsformer, statik og styrkelære, konceptudvikling og –afprøvning samt 3D-modellering.”

Rune Sommer, tidligere studerende, Produktudvikler, Wolturnus

Grundstenen i uddannelsen i Industrielt Design på Aalborg Universitet er designprocessen og den professionelle arbejdsmetode. Uddannelsen kombinerer kreative designudviklingsprocesser med viden og indsigt i blandt andet ergonomi, materialer, miljø, strategi, design-management og økonomi.

CAND.TECH ELLER CAND. POLYT I industrial design?

Industrial Design kan læses som cand.polyt. eller cand.tech. Cand.tech. er for dig, der har en anden relevant bachelorgrad end en bachelor i Arkitektur og Design.

Cand.tech.-uddannelsen er en kandidatuddannelse på samme akademiske niveau som civilingeniøruddannelsen i Industrial Design, men baseret på en mere varieret faglig profil hos den studerende. Uddannelsen bygger oven på den viden, du allerede har, og du opnår på den måde en dybere og mere specialiseret viden inden for fagområdet. Det tager to år at opnå en kandidatgrad i arkitektur, og i løbet af denne tid vil du møde en lang række undervisere, som vil præsentere dig med ny viden på vigtige områder.

FRA IDE TIL MARKED

Som kandidat i Industrielt Design vil du opnå sans for både produktdesign og forretningsmæssige aspekter og være i stand til at kombinere de to ting til at skabe løsninger og produkter, der er både innovative og funktionelle.

Kombinationen af forretningsforståelse, analytiske evner, æstetik, teknisk viden og kompetencer indenfor konceptudvikling og ledelse gør, at du vil kunne udvikle en lang række produkter og serviceydelser fra idefase til produktion og markedsføring – og at du vil være ekspert i at styre og strukturere projekter fra start til slut.

”Jeg håber på at kunne bruge hele mit arbejdsliv på at kunne løse andre menneskers problemer . Uanset om de er store eller små, og gøre hverdagen nemmere for folk. Det, der er spændende er, at man kan være med til at forandre nogle ting og gøre dem bedre. Selvfølgelig skal man ville det tekniske og det kreative, men langt hen ad vejen handler det om at man finder nogle delelementer som man synes er spændende og som man brænder for at løse, og så er det dét, der tager fokus.”

Ida Stougaard, tidligere studerende, brugte sit speciale til at designe kommunikationsløsning til katastrofeområder

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAUs andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde (PBL) i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af arbejdsdagen på universitetet.

HVAD KAN DU BLIVE?

Nøgleordene på uddannelsen er metode og proces. Vi fokuserer ikke på specifikke produkttyper, men beskæftige os i stedet med, hvordan design- og udviklingsprocesser forløber. Det betyder, at du bliver specialist i design og udvikling; kompetencer, du vil kunne bruge i en lang række forskelligartede stillinger, der arbejder med innovation, design og udvikling.

Kandidater i Industrielt Design er i stand til at skabe produkter og løsninger, der integrerer produktets funktionalitet, interaktionsflade, konstruktion og materialer med virksomhedens strategi, markedsføring og produktion.

Uddannelsen i Industrielt Design på Aalborg Universitet er en to-årig kandidatuddannelse. Uddannelsen er internationalt orienteret og tiltrækker studerende fra hele verden. Undervisningen foregår på engelsk.

SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU…

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter. 

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20% af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg.

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

  • Avanceret integreret design
  • Teknologi og form

Udannelsesfakta

Der er opstået en fejl - vi beklager - prøv igen senere