European Studies, Kandidat

Specialiseringer på uddannelsen

Kandidatuddannelsen i European Studies giver dig gode muligheder for personligt at profilere din uddannelse i en bestemt retning ved at vælge en af de fire specialiseringer:

Vælger du en af specialiseringerne, følger du på 7. og 8. semester et specialiseringsmodul på 5 ECTS. På 9. semester skal du vælge dit praktikophold inden for din specialisering, og på 10. semester skal dit speciale udarbejdes inden for din valgte specialisering.

Specialiseringsmuligheder

Mange af Aalborg Universitets kandidatuddannelser har en eller flere forskellige specialiseringer, som du kan vælge mellem.

Hvad er en specialisering?

En specialisering er et særligt tilrettelagt forløb på din kandidatuddannelse, som giver dig kompetencer inden for et bestemt fagligt område.

I løbet af dit studium skal du tage stilling til, hvad du ønsker at specialisere dig indenfor. Afhængig af din uddannelse kan du vælge mellem flere områder. Det valgte område indgår i det samlede studium, og på den måde bliver din specialisering en rød tråd gennem hele din uddannelse.

Hvordan søger jeg ind?

Du søger ind på en specialisering ved at søge ind på den kandidatuddannelse, som specialiseringen er en del af.

Alfabetisk liste

Se en alfabetisk liste over AAU's specialiseringer nedenfor. Listen viser titlen på specialiseringen først som et link, herunder står titlen på kandidatuddannelsen, byen den kan læses i, samt om den er dansk- eller engelsksproget.