European Studies, Kandidat


PRAKTIKOPHOLD

På 3. semester vælger den studerende mellem et praktikophold ved en international organisation i udlandet eller et studieophold ved et udenlandsk universitet eller forskningsinstitution. Opholdet skal være på mindst tre måneder.


PRAKTIKOPHOLD - DET EUROPÆISKE PARLAMENT, NATO ELLER…

Tidligere studerende på Europæiske Studier har gennemført praktikophold hos f.eks. danske ambassader, Europa-Parlamentet, Den Europæiske Faglige Sammenslutning, Den Faste Danske EU-repræsentation i Bruxelles, NATO's hovedkvarter, Ministerrådet, forskellige lobbyorganisationer og mange andre offentlige og private organisationer - for ikke at nævne vores partneruniversiteter.

Gennem praktikopholdet vil de studerende have mulighed for at opnå praktisk erfaring og indsigt på baggrund af den teoretiske viden, de har opnået på de første to semestre. Arbejdet på praktikopholdet krediteres med 15 ECTS. For at få ECTS skal den studerende fremlægge en skriftlig og underskrevet erklæring fra praktikopholdet, der angiver, at den studerende har udført arbejdet på tilfredsstillende vis.


PRAKTIKPROJEKT

Praktikprojektet, der ligeledes er krediteret med 15 ECTS, skal være problembaseret og beskæftige sig med et problem med relevans for studiet og praktikopholdet.

► Vi anbefaler, at du også ser vores engelsksprogede hjemmeside.

Vil du på udlandsophold?

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.
 

Læs mere om udlandsophold