European Studies, Kandidat

From 2022, the DIR and ES programs will be merged into the new Master of International Relations. Students who are already enrolled in the programs will of course continue in the DIR and ES programs, but new students will be admitted to the new master program. For more information about the program for Master of International Relations, please have a look at the website - Master of International Relations

Kære European Studies-studerende, kommende ES-studerende (og andre EU-nørder).

Hvis I har brug for en pause under eksamen…, eller i løbet af sommerferien, så er I velkomne til at kigge ind på vores Facebook. Der vil I kunne finde up-dates om hvad der forgår i Europa – om ikke hver dag, så flere gange i løbet af ugen.

Vedrørende corona – der vil snart komme beskeder… Men semestret begynder til september, og vi glæder os!

Søren Dosenrode
ES-koordinator

EUROPÆISKE STUDIER

Vi tilbyder en innovativ kandidatuddannelse om europæisk integration. Samtidig er vores studerende også engagerede i uafhængigt projektarbejde, som er relevant for studiet. Projektarbejde kan foregå i grupper eller på individuelt plan. Et simuleringsspil er også en del af programmet.

Som studerende opnår du:

  • En grundig viden om centrale aspekter af de europæiske integrationsprocesser.
  • Indsigt i teorier om internationale relationer.
  • Evne til at analysere centrale aspekter af europæisk udvikling og integration.
  • Praktiske evner og færdigheder, som kan bruges internationalt.


PROBLEM- OG PROJEKTBASERET LÆRING I ET INTERNATIONALT MILJØ

Tværfaglighed og aktiv problembaseret læring er en central del af uddannelsen i Europæiske Studier. Programmet omfatter også et praktikophold hos f.eks. en EU-institution, hvilket sikrer en kombination af teoretisk og praktisk viden. På Aalborg Universitet har vi et stærkt samarbejde med internationale organisationer og institutioner. Dette gør AAU til et mangfoldigt læringsinstitut, hvor der er plads til diversitet, innovation og nytænkning. Derfor værdsætter vi også medarbejdere og studerende med en international baggrund.

Vores studerende lærer at arbejde i internationale hold, hvilket mange arbejdsgivere sætter pris på. Kandidatuddannelsen i Europæiske Studier sigter mod at give de studerende en teoretisk viden om den økonomiske og politiske udvikling i Europa og indsigt i EU's institutioner og processer. Studerende vil dermed tilegne sig færdigheder i at analysere økonomiske, sociale, kulturelle eller politiske aspekter af udviklingen i Europa inden for en tværfaglig sammenhæng.


UNDERVISNINGSPERIODE

  • Kandidatstuderende begynder d. 1. september.
  • Gæste/udvekslingsstuderende begynder 1. september eller 1. februar.


GÆSTE/UDVEKSLINGSSTUDERENDE

Udvekslingsstuderende kan tilmelde sig uddannelsen i et halvt år (30 ECTS) Studerende, der ønsker at deltage i andet semester, bør ved studiestart have opnået viden svarende til indholdet af første semester på Europæiske Studier, eventuelt gennem tidligere europæiske studier eller statsvidenskabelige kurser. Bemærk venligst kravene mht. færdigheder i engelsk.

► Vi anbefaler, at du også ser vores engelsksprogede hjemmeside.

 

På kandidatuddannelsen i European Studies kan du specialisere dig inden for følgende områder:

Optagelse på kandidatuddannelsen i European Studies kræver en samfundsvidenskabelig eller anden relevant bacheloruddannelse. 

Instagram Logo

Du får viden om

  • EU institutions and policies
  • The political economy of Europe - EU law
  • The external role for the european union
  • Theories of international relations