Development and International Relations, kandidat

Studiets vejleder

Studenterstudievejledere, som i de fleste tilfælde selv er studerende på uddannelserne, kan bl.a. vejlede om indholdet i det enkelte studium, studiemiljø, eksamensregler, dispensationer m.v.

► Se mere om studenterstudievejledning her

Mattias Matty

Studenterstudievejleder for International Relations (Internationale Forhold).

Fibigerstræde 5, rum 11
9220 Aalborg Ø
E-mail: ia@dps.aau.dk

Træffetid

Torsdage kl. 14.00-16.00
 

Ben Friedrich Bosse

Studenterstudievejleder på Global Refugee Studies under Development and International Relations.

A.C. Meyers Vænge 15
2450 København SV.
E-mail: ia-cph@dps.aau.dk 

 

Sådan behandler vi dine oplysninger

Aalborg Universitet videregiver under ingen omstændigheder dine kontaktoplysninger til andre (tredjepart). De vil udelukkende blive anvendt ved denne henvendelse. Alle studievejledere er underlagt tavshedspligt, og du kan altid henvende dig anonymt.

Kontakt studiet

Studiesekretær Bettina Overbeck
Fibigerstræde 5, lokale 9
9220 Aalborg East
Mail: betove@id.aau.dk
Tlf.: 9940 2826

Studiesekretær Katrine Sandø Stevn (Orlov)
E-mail: sandoe@id.aau.dk

 

Studienævnet for Internationale Forhold

Generel studievejledning


AAU Studie- og trivselsvejledning

I Aalborg Universitets Studie- og Trivselsvejledning kan vi hjælpe med blandt andet valg undervejs i studiet, studietvivl, studieteknik, trivsel, orlov og udmeldelse, eller måske bare en snak om dine tanker om studiet. Vi snakker gerne med dig om stort som småt.

åbningstider og kontaktoplysninger

Din SU og økonomi

Din SU og økonomi

Som studerende på Aalborg Universitet (AAU) har du mulighed for at få økonomisk støtte i form af SU (Statens Uddannelsesstøtte).
 

Læs mere om din su og økonomi