Development and International Relations, kandidat

Praktik

Praktik

På 3. semester vælger den studerende enten et praktikophold på mindst tre måneder ved en international organisation i Danmark eller udlandet eller et studieophold ved et udenlandsk universitet eller forskningsinstitution.

Praktikopholdet tilrettelægges individuelt og den studerende er selv ansvarlig for at finde en praktikplads. Studerende fra DIR har været i praktik over det meste af verden, hos både store internationale organisationer som EU eller FN, NGO’er af varierende størrelse eller private virksomheder med et internationalt fokus.

Det vigtige er, at den studerende får mulighed for at koble teori og praksis og får erfaringer med at arbejde i en anden kulturel kontekst.

Kandidatuddannelsen i Development and International Relations har formelle forbindelser med en vifte af organisationer fra de forskellige FN-agenturer, til ngo'er som CARE og IBIS, og også græsrodsorganisationer, og vi fortsætter med at øge vores internationale partnerskaber med værtsorganisationer kloden rundt.

Studerende fortæller

Vil du på udlandsophold?

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.
 

Læs mere om udlandsophold