Development and International Relations, kandidat

Job & karriere

Kandidatuddannelsen i Development and International Relations giver følgende kompetencer til at arbejde såvel i Danmark som internationalt:

  • Evne til at analysere økonomiske, politiske samt sociale aspekter ud fra et interdisciplinært perspektiv
  • Erfaring med at arbejde i et interkulturel og interdisciplinært miljø. Dette opnås både gennem projektarbejde på selve studiet, men også ved at gennemføre en praktikperiode ved en international organisation eller institution eller et ophold ved et udenlandsk universitet..
  • Evne til kritisk og selvstændigt at kunne reflektere over temaer som er relateret til arbejdet inden for udvikling og internationale relationer.

Uddannelsen gør dig i stand til at arbejde med generelle og specifikke politiske analyser, projektledelse, diplomati og offentlig administration.

Kandidatuddannelsen i Development and International Relations retter sig mod beskæftigelse i institutioner, organisationer, NGO'er eller virksomheder, der arbejder internationalt især i verden uden for Europa.

Typiske jobmuligheder ved specialisering i Global Refugee Studies er i international og nationale offentlige organisationer og ikke-statslige organisationer, hvor analytisk arbejde og strategier vedrørende flygtninge og migration spørgsmål er i centrum fx:

  • Tilsynsorganer på lokalt, regionalt, nationalt og internationalt plan (fx Udenrigsministeriet, kommuner og regioner)
  • Nationale eller internationale organisationer (for eksempel Røde Kors, FN, internationale ngo'er)

Med specialiseringerne i Chinese Area Studies og China and International Relations åbner du døren til en række karrieremuligheder, hvor Kina er et centralt element, såsom ved international handel, den offentlige sektor og ngo'er.

Global Gender Studies åbner døre til forskellige karrieremuligheder, hvor køn og diskrimination er centrale komponenter.

Med en specialisering i Latin American Studies åbner du døren til en række karrieremuligheder, hvor Latinamerika er en central komponent i forhold til fx international handel, den offentlige sektor, NGO'er, mm.

Se Dimittendundersøgelsen for Development and International Relations.

Her kan du læse om den karrierevej, en af vores alumner fra Development and International Relations har fulgt:

Lisbeth Bech Poulsen

Karrierevejledning på AAU

AAU Karriere giver sparring på din karriere. Mens du studerer på AAU, kan du deltage i karriere- og jobrelaterede arrangementer og booke karrierevejledningssamtaler til en snak om fx:

  • Ansøgning og cv
  • Praktik- og studiejobsøgning
  • Kompetencer – både de faglige og de mere personlige
  • Gode værktøjer til at finde rundt i dine karrieretanker
  • At få hul på jobsøgningen, inden du bliver færdiguddannet

 

LÆS MERE OM AAU Karriere her