Development and International Relations, kandidat

Fagligt indhold

Fagligt indhold

Kandidatuddannelsen Development and International Relations tager 2 år, dvs. 4 semestre.

1. semester fokuserer på internationale relationer og udvikling inklusiv fx internationale organisationer og kultur, identitet og politik. Her undervises blandt andet i:

  • Teorier om internationale relationer
  • Regional integration og regionalisering
  • Politiske og økonomiske udviklingsprocesser.

Dette suppleres med valgfrie kurser og gæsteforelæsninger om fx:

  • Verdensøkonomien i det 20. og begyndelsen af det 21. århundrede
  • Krisen i Syrien.

2. semester drejer sig overvejende om udviklingsproblemer, -udfordringer og -muligheder. Der vil være kurser inden for:

  • International politisk økonomi
  • Globalisering, nye magter og nye markeder
  • Projektledelse.

Dette suppleres med valgfrie kurser og gæsteforelæsninger, der vil ændre sig fra år til år om fx:

  • Afrika og EU.

På 3. semester kan den studerende vælge mellem et praktikophold af tre til fem måneders varighed ved en international organisation eller et studieophold ved et udenlandsk universitet eller forskningsinstitution..

4. semester anvendes til at skrive speciale, hvor den studerende indgående fordyber sig i en problemstilling, som relaterer sig til Udvikling og Internationale Relationer.

Specialiseringsmuligheder på Development and International Relations

Du kan specialisere dig inden for følgende områder:

Hvis man ønsker at blive optaget på Global Refugee Studies eller China and International Relations skal man søge om dette allerede ved ansøgningen om optagelse til kandidatuddannelsen.

► Læs projekter skrevet af studerende på kandidatuddannelsen i Development and International Relations i Projektbiblioteket

► Se studieordningen for kandidatuddannelsen Development and International Relations (2020)

Studerende fortæller

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde