Development and International Relations, kandidat

Adgangskrav

Adgangskravet til kandidatuddannelsen i Development and International Relations er en gennemført relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse defineres som regel som relevant, hvis den ligger inden for det samfundsvidenskabelige hovedområde. Ansøgere med følgende bacheloruddannelser vil altid være kvalificerede til optag:

 • BA i Sprog og Internationale Studier, Aalborg Universitet
 • BA i Statskundskab, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet and Københavns Universitet
 • BA i Politik og administration, Aalborg Universitet

Desuden defineres bacheloruddannelser som relevante, hvis der indgår mindst 30 ECTS point inden for et af følgende fagområder: Internationale forhold, udviklingsstudier, europæiske studier, international politisk økonomi, områdestudier (fx Kinastudier eller latinamerikanske studier), migrationsstudier, flygtningestudier, kulturstudier, globaliseringsstudier, integrationsstudier, international ret eller andre centrale fagområder inden for uddannelsen.

Studienævnet foretager ikke forhåndsvurdering af adgangsgrundlag. Det betyder, at faglige vurderinger kun foretages i forbindelse med, at der indsendes en konkret ansøgning om optagelse inden for ansøgningsfristen.

► Se studieordningen

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning til kandidatuddannelsen Development and International Relations (alle retninger). Det betyder, at det ikke er alle ansøgere, der søger rettidigt, og som opfylder adgangskravene, der er sikret en studieplads på uddannelsen.

Antal studiepladser

I 2021 forventes AAU at udbyde:

 • 43 studiepladser på Development and International Relations (Aalborg)
 • 10 studiepladser på Development and International Relations - China and International Relations 
 • 60 studiepladser på Development and International Relations med specialisering i Global Refugee Studies (København)

Hvis du ønsker at søge optagelse på kandidatuddannelsen i Development and International Relations med specialisering i enten Arctic Studies, Latin American Studies, Global Gender Studies eller Chinese Area Studies skal du søge optagelse på kandidatuddannelsen Development and International Relations (Aalborg). Du vælger derefter specialiseringen ved studiestart.

Vurdering og prioritering af de kvalificerede ansøgere sker på baggrund af følgende kriterier:

 1. Karaktergennemsnit for beståede ECTS-point i den adgangsgivende bacheloruddannelse på ansøgningstidspunktet.
   
 2. Et motivationsbrev på engelsk (der højst må fylde en side), som indeholder en beskrivelse af følgende pointgivende elementer:
 • Faglig viden inden for fagområder, der er relevante for kandidatuddannelsen, fx opnået via arbejde/frivilligt arbejde for virksomheder, organisationer og institutioner (disse fagområder kan fx være Internationale forhold, udviklingsstudier, europæiske studier, international politisk økonomi, områdestudier (fx Kinastudier eller latinamerikanske studier), migrationsstudier, flygtningestudier, kulturstudier, globaliseringsstudier, integrationsstudier, international jura). Den opnåede faglige viden skal dokumenteres, og dokumentationen skal uploades, fx i form af en udtalelse fra organisationen.
 • Allerede beståede elementer i bacheloruddannelsen ud over de krævede 30 ECTS inden for et eller flere af følgende fagområder: Internationale forhold, udviklingsstudier, europæiske studier, international politisk økonomi, områdestudier (fx Kinastudier eller latinamerikanske studier), migrationsstudier, flygtningestudier, kulturstudier, globaliseringsstudier, integrationsstudier, international jura.

Giver din uddannelse ikke direkte adgang?

Hvis din uddannelse ikke er nævnt under adgangskravene, men er beslægtet, kan du stadig søge om optagelse. Når du søger, vil studiet lave en individuel faglig vurdering af dit adgangsgrundlag i forhold til den specifikke kandidatuddannelse.

Krav om engelsk på B-niveau

På alle engelsksprogede kandidatuddannelser på Aalborg Universitet er der krav om bestået engelsk på minimum B-niveau.

Du beviser dit engelskniveau ved at uploade eksamensbevis fra din gymnasiale uddannelse, når du søger om optagelse i Ansøgningsportalen.

LÆS MERE OM VORES ENGELSKKRAV

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved og er gældende i 3 år. 

læs mere om retskrav