Development and International Relations, kandidat

Development and International Relations

Development and International Relations

From 2022, the DIR and ES programs will be merged into the new Master of International Relations. Students who are already enrolled in the programs will of course continue in the DIR and ES programs, but new students will be admitted to the new master program. For more information about the program for Master of International Relations, please have a look at the website - Master of International Relations

Development and International Relations er en 2-årig engelsksproget kandidatuddannelse, som hører under Studienævn for Internationale Forhold. På Internationale Forhold finder du desuden kandidatuddannelsen European Studies.

Med uddannelsen får du faglig indsigt i internationale relationer fra et samfundsvidenskabeligt og historisk perspektiv, samt viden om forskellige sociale og kulturelle mønstre og deres evolution.

Du opnår:

  • indsigt i teorier der beskæftiger sig med sociale relationer i et internationalt og udviklingsperspektiv
  • viden om udviklingstendenser i globale og regionale systemer
  • evne til at analysere aspekter af den økonomiske, kulturelle, politiske, sociale og samfundsmæssige udvikling fra et tværfagligt perspektiv
  • praktiske evner og færdigheder, som kan bruges internationalt.

Specialiseringsmuligheder på Development and International Relations

På kandidatuddannelsen i Development and International Relations kan du specialisere dig inden for følgende områder:

Optagelse på kandidatuddannelsen i Development and International Relations kræver en samfundsvidenskabelig eller anden relevant bacheloruddannelse. 

Du får viden om

  • Therories of international relations
  • Regional integration
  • Political change and development theory
  • International project management and development
  • Globalization and emerging markets