Control and Automation, civilingeniør

Fagligt indhold

Fagligt indhold

Civilingeniøruddannelsen i Control and Automation på Aalborg Universitet består af fire semestre, hvor du arbejder med gradvist mere komplekse emner. 1. og 2. semester indeholder modellering og regulering af lineariserede systemer, multivariabel og optimal regulering, analyse af stabilitet og regulerede systemer samt regulering i netværk. På 3. semester introduceres mere avancerede metoder til regulering og automation, og fokus er på, hvordan systemer kan gøres uafhængige af menneskelige operatører. På 4. og sidste semester laver du speciale inden for et område, som du selv vælger i samarbejde med din vejleder.

Se studieordningen for kandidatuddannelsen i Control and Automation. Her kan du finde detaljer om kurser og projekter samt information om uddannelsens lovhjemmel mm.

OBLIGATORISK FOR ALLE IKKE-AAU BACHELORER

Alle bachelorer, som ikke har deres bachelorgrad fra Aalborg Universitet, skal deltage i et kursus om problembaseret læring (PBL) som en del af deres 1. semesterprojekt. Bachelorer, som har fået merit for 1. semester, skal deltage i kurset, så det sikres, at de lærer at arbejde efter PBL-modellen. Læs mere om PBL her.

1. semester; Netværk og distribuerede processer

På 1. semester er hovedtemaet videnskabeligt arbejde, hvor fokus især er på at skrive en videnskabelig artikel. Artikelresultaterne skal præsenteres på en konference på Aalborg Universitet, og der er tradition for at udvalgte projekter skal præsenteres på internationale konferencer, hvor der deltager forskere fra hele verden.

På overbygningens 1. semester bygges der ovenpå de kompetencer, du har tilegnet dig gennem bacheloruddannelsen. Fokus vil som skrevet være på, hvordan man skriver en god videnskabelig artikel. Derudover vil projekterne have netværk som et centralt punkt, hvor det eksempelvis kan handle om at designe et netværk, der skal bruges til at håndtere kommunikationen mellem eksempelvis instrumentbrættet og gearkassen i en bil. Det kan også være et større distribueret system, som forefindes ved robotter, hvor man skal tage hensyn til, at netværket kan være upålideligt, så robotterne i perioder mister kontakten til hinanden.

Control and Automation Aalborg Universitet kandidat

2. semester; Modellering og regulering

På 2. semester arbejder den studerende med automatisering af mekaniske og energikonverterende systemer. Derudover lærer den studerende at forstå og håndtere alle de grundlæggende udfordringer med regulering af automatiske systemer.

2. semester omhandler automatisering af systemer som vindmøller, staldventilation, skibsantenner, kølediske, robotter, satellitter og mange, mange andre systemer. Automatiseringen består af to dele; aktuatorer og sensorer. Sensorerne måler på systemet, og informationen herfra bruges til at styre systemet via aktuatorerne.
Gennem semesteret vil cirka halvdelen af tiden blive brugt på projektarbejde, hvor emnerne strækker sig over alle former for regulerede systemer. Der vil både være teoretiske og praktiske udfordringer, for eksempel kan en udfordring være at finde ud af, hvilke aktuatorer og hvilke sensorer, der er de rigtige at benytte, eller hvordan man undgår, at et system går i selvsving.

3. semester; Autonome systemer

På 3. semester fortsættes emnet omkring automatisering af systemer ved hjælp af modellering og regulering, men på dette semester gøres systemerne autonome. Det vil sige, at de bliver i stand til at tage hensyn til ændringer, der sker over længere tid, men som ikke er mulige at forudsige, når systemet bliver designet.

Gennem 3. semester lærer du, hvordan systemer kan gøres mere intelligente, således de bliver i stand til at håndtere mange forskellige situationer uden at svigte. Der vil være undervisning i at beregne værdier, som er stort set umulige at måle. Det kan eksempelvis være, hvor meget bladene på en vindmølle vibrerer, når de kører rundt. Derudover bliver den studerende undervist i, hvordan automatisk fejldetektion fungerer, samt hvordan systemer kan omkonfigurere sig selv, så de alligevel kan køre videre.

Især på 3. semester samarbejdes der med store virksomheder – både danske og udenlandske. Mange af de større industrivirksomheder arbejder med automation, her kan blandt andre nævnes Danfoss, Vestas, Mærsk, Terma og Siemens.

Der er mulighed for at tage 3. semester i udlandet.

Control and Automation Aalborg Universitet

4. semester; Speciale

4. semester er afsat til at skrive speciale. Der er stor valgfrihed, og du kan selv vælge, hvad du vil tage udgangspunkt i. Det kan eksempelvis være i et forskningsprojekt eller i egne og vejleders gode ideer.
Der er ikke kurser på 4. semester, da det udelukkende fokuserer på specialeskrivning, for det tager tid og er ofte forbundet med travlhed.

Efter specialet vælger de fleste at springe ud i arbejdslivet, mens nogle vælger at fortsætte som Ph.d.-studerende, hvor de forsker i et nyt spændende emne. Endelig er der også den mulighed at videreudvikle sit projekt og lade det danne grundlag for egen virksomhed?

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde