Communication Technology, civilingeniør

Fagligt indhold

Fagligt indhold

Kandidatuddannelsen i Communication Technology på Aalborg Universitet består af fire semestre, hvor du arbejder med gradvist mere komplicerede emner.

Se studieordningen for kandidatuddannelsen i Communication Technology. Her kan du finde detaljer om kurser og projekter samt information om uddannelsens lovhjemmel mm.

OBLIGATORISK FOR ALLE IKKE-AAU BACHELORER

Alle bachelorer, som ikke har deres bachelorgrad fra Aalborg Universitet, skal deltage i et kursus om problembaseret læring (PBL) som en del af deres 1. semesterprojekt. Bachelorer, som har fået merit for 1. semester, skal deltage i kurset, så det sikres, at de lærer at arbejde efter PBL-modellen. Læs mere om PBL her.


1. SEMESTER

På uddannelsens 1. semester skal du følge to kurser og udarbejde et semesterprojekt. Kurserne giver dig det nødvendige grundlag for at deltage i projektarbejdet om kommunikationssystemer. Formålet med det første semester er at bibringe dig viden og forståelse af de komponenter og funktionaliteter, som (trådløse) kommunikationssystemer består af. Du vil desuden stifte bekendtskab med de basale værktøjer til analyse af forskellige aspekter af kommunikationssystemer.

PROJEktMODULEt

KURSER (5 ECTS hver)

2 SEMESTER

På dette semester fokuserer vi på forskellige fejlkilder i kommunikationssystemer samt på teknikker og metoder, der bruges som modtræk hertil, for at øge robustheden og opnå høj performance i systemerne.

SPECIALIsering I RADIO COMMUNICATION

kurser (5 ECTS hver)

Valgfri kurser (et vælges):

Projektmodul 1: Robust and High Performance Communications (10 ECTS)

Projektmodul 2: Wireless Communication in Dynamic Settings (10 ECTS)


SPECIALIsering I NETWORKS AND DISTRIBUTED SYSTEMS

kurser (5 ECTS hver)

Projektmodul 1: Robust and High Performance Communications (10 ECTS)

Projektmodul 2: Distributed Systems Design (10 ECTS)


3 SEMESTER

På 3. semester har du forskellige muligheder for at kombinere kurser og projektarbejde. Dine muligheder afhænger af, hvilken specialisering du har valgt.

SPECIALISering I RADIO COMMUNICATION

mulighed A

Kurser

Valgfri kurser (et vælges - 5 ECTS hver):

PROJEktMODULEt (20 ECTS)

Analysis and Design of Communication Technologies


mulighed B

kursus

PROJEktMODULEt

Analysis and Design og Communication Technologies (25 ECTS)


mulighed C

PROJEktMODULEt

Analysis and Design of Communication Technologies (30 ECTS)


mulighed D

Du kan vælge at begynde arbejdet med dit speciale på 3. semester og lave et såkaldt langt afgangsprojekt. Det betyder, at du bruger det meste af både dit 3. og 4. semester på dit speciale (50 ECTS). Hvis du vælger denne mulighed, er det et krav, at du anvender empirisk materiale i dit speciale, og du skal ansøge studienævnet om lov. Du skal også følge to kurser, som du vælger blandt de følgende (hver 5 ECTS):


SPECIALIsering I NETWORKS AND DISTRIBUTED SYSTEMS

mulighed A

kurser (valgfri – to vælges - 5 ECTS hver)

PROJEktMODULEt (20 ECTS)

Analysis and Design og Communication Technologies


mulighed B

kurser (valgfri – to vælges - 5 ECTS hver)

PROJEktMODULEt (25 ECTS)

Analysis and Design og Communication Technologies


mulighed C

PROJEktMODULEt

Analysis and Design of Communication Technologies (30 ECTS)


mulighed D

Du kan vælge at begynde arbejdet med dit speciale på 3. semester og lave et såkaldt langt afgangsprojekt. Det betyder, at du bruger det meste af både dit 3. og 4. semester på dit speciale (50 ECTS). Hvis du vælger denne mulighed, er det et krav, at du anvender empirisk materiale i dit speciale, og du skal ansøge studienævnet om lov. Du skal også følge to kurser, som du vælger blandt de følgende (hver 5 ECTS):


4 SEMESTER

På 4. semester skal du enten fortsætte arbejdet med dit speciale eller påbegynde det.

Du specialiserer dig i et emne, som du selv vælger og specialet udarbejdes som et projekt enten alene eller i en mindre gruppe sammen med en eller to andre studerende.

Når du har færdiggjort arbejdet og har bestået dit speciale, er du cand.polyt. (civilingeniør) i Communication Technology med specialisering i enten Radio Systems eller Networks and Distributed Systems.

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde