Bygge- og anlægskonstruktion

Fagligt indhold

Fagligt indhold

SOM KOMMENDE INGENIØR LÆRER DU AT LAVE MODELLER AF VIRKELIGHEDEN

I løbet af bacheloruddannelsen i Bygge- og Anlægskonstruktion får du teoretisk viden og praktisk erfaring, der giver dig overblik over alle de forskellige faser i en byggeproces. Du får kompetencer inden for fx beregning, skitsetegning ved hjælp af tekniske tegneprogrammer, projektledelse, økonomistyring og koordinering, så du kan være med i hele processen fra start til slut.

Samtidig stifter du bekendtskab med de miljø-, økonomi-, sundheds- og samfundsmæssige faktorer, der skal undersøges og tages højde for i hvert enkelt projekt – fx reducering af energiforbrug, bæredygtige miljøforhold, sikker infrastruktur, rent drikkevand, sundt indeklima osv. Din viden bygges op omkring grundlæggende teknologisk viden og naturvidenskabelige emner som matematik, fysik, kemi, sandsynlighedsregning og statistik.

Du lærer om fx:

 • Mekanik
 • Termodynamik
 • Vej- og trafikteknik
 • Statik
 • Afløbsteknik
 • Varmetransmission
 • Strømningsmekanik
 • Kontinuummekanik, rumbjælker og stabilitet
 • Byggematerialeteknologi
 • Geoteknik
 • Installationsteknik
 • Projektledelse og økonomi
 • Dynamik og udmattelse

På hvert semester bruger du halvdelen af tiden på kurserne og anden halvdel på projektarbejde i selvvalgte grupper – eventuelt i samarbejde med forskningsmiljøer og/eller virksomheder.

DINE GRUPPEMEDLEMMER ER UUNDVÆRLIGE - BÅDE NÅR STUDIET ER LET OG SJOVT, OG NÅR EKSAMINERNE PRESSER PÅ OG DAGENE BLIVER LANGE

1. SEMESTER: Virkelighed og modeller

På 1. semester introduceres du til, hvordan du arbejder med et projekt, og hvordan du systematisk kan analysere og løse problemer. Du ser desuden på, hvordan en bygning er konstrueret. Hvad skal der til for at en bygning fungerer og kan bruges til det, den er tiltænkt?

PROJEKT

 • Introduktion til teknisk rapportskrivning (5 ECTS)
 • Virkelighed og modeller inden for byggeri og anlæg (10 ECTS)

KURSER

 • Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund (5 ECTS)
 • Grundteknisk kursus i byggeri og anlæg (5 ECTS)
 • Calculus (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 1. SEMESTER

 • Vind omkring høje bygninger
 • Hvad skal der til for at gøre Esbjergs centrale bydel mere spændende?
 • Hvad kan der gøres for at forbedre p-forholdene ved Esbjerg Idrætspark?

2. SEMESTER: modellernes virkelighed

Hvad kan og skal en bygning eller et anlæg kunne holde til? Hvordan vælger man de rigtige materialer og den rigtige model til et konkret byggeri? På 2. semester sættes der fokus på last og bæreevne i bygninger, og der vil være en mere teknisk og naturvidenskabelig tilgang til projektarbejdet, som har fokus på beregninger af last og bæreevne for konstruktioner. Du skal kunne vurdere forskellige løsningsforslag og kunne vælge den bedste løsning på baggrund af din viden om projektets mål.

PROJEKT

Vælg ét emne:
Grundlæggende modeller og beregninger inden for

 • bygge- og anlægskonstruktion (15 ECTS)
 • veje og trafik samt konstruktion (15 ECTS)

KURSER

 • Grundlæggende mekanik og termodynamik (5 ECTS)
 • Grundlæggende statik og styrkelære (5 ECTS)
 • Lineær algebra (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 2. SEMESTER

 • Etagebyggeri til kombineret erhverv og boliger
 • Etagebyggeri af træ – muligheder og begrænsninger
 • Stibroer for lette trafikanter


3. SEMESTER: Infrastrukturelle anlæg

På 3. semester er der fokus på veje, hvor man anlægger dem, og hvordan man sikrer, at de bliver brugt. Du kommer til at analysere og dimensionere veje både med hensyn til, hvor vejen skal ligge, og hvordan den enkelte strækning skal ”indrettes”, så fx regnvand hurtigt ledes væk fra kørebanen. Matematikken bliver et af dine redskaber til at løse den slags opgaver, og kurserne på 3. semester har derfor fokus på at give dig stærke matematiske kompetencer.

PROJEKT

 • Infrastrukturelle anlæg (15 ECTS)

KURSER

 • Vej- og trafikteknik (5 ECTS)
 • Videregående statik og styrkelære (5 ECTS)
 • Partielle differentialligninger, sandsynlighedsregning og statistik (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 3. SEMESTER

 • Projekt for omfartsvej om Ribe
 • Projekt for aflastning af Rute 11
 • Projekt for omfartsvej omkring Vejen

4. SEMESTER: Projektering af en stålrammebygning

Hvornår bruger man en stålramme i en bygning, og hvad er fordelene og ulemperne? På 4. semester skal du kunne beregne en stålramme til bygninger ud fra arkitektens skitsetegninger. Du skal sikre, at rammen kan bære, og at den står på et solidt fundament. Det er ingeniørens beregninger, der ligger til grund for en stabil og holdbar bygning.

PROJEKT

 • Projektering af en stålrammebygning (15 ECTS)

KURSER

 • Geoteknik (5 ECTS)
 • Stålkonstruktioner / trækonstruktioner (5 ECTS)
 • Afløbsteknik / betonkonstruktioner (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 4. SEMESTER

 • Projekt for halkonstruktion til maskinfabrik
 • Stålrammekonstruktion til flyhangar


5. SEMESTER: Projektering af betonelementbyggeri

I dag bygges mange byggerier med betonelementer. På 5. semester kommer du til at beskæftige dig med dette byggemateriale og dets anvendelsesmuligheder. Du lærer at dimensionere byggerier med betonelementer, så de får den rette robusthed og stabilitet. Hertil kan det være vigtigt at tage hensyn til den jordbund, der bygges på. Hvis grundvandet står højt, skal det måske sænkes i en kortere eller længere periode for at stabilisere bygningen. Som ingeniør er du på denne måde med til at realisere arkitektens tegninger til konkret byggeri.

PROJEKT

 • Projektering af betonelementbyggeri (15 ECTS)

KURSER

 • Varmetransmission og strømningsmekanik (5 ECTS)
 • Kontinuummekanik, rumbjælker og stabilitet (5 ECTS)
 • Betonteknologi/ byggematerialeteknologi (5 ECTS)

Eksempler på projektemner PÅ 5. SEMESTER

 • Projektering af 5-etages kontorbygning på Esbjerg Havn
 • Projekt for 4-etages kontorbygning, Aalborg Universitet Esbjerg

6. SEMESTER: Bachelorprojekt

På 6. semester arbejder du med et valgfrit bachelorprojekt, hvor du gør brug af al den viden du har tilegnet dig i løbet af uddannelsen. Det er muligt, at projektet kan inspireres af kurserne på første del af 6. semester.

bachelorpROJEKT

 • Emne efter eget valg (15 ECTS)

KURSER

 • Installationsteknik (5 ECTS)
 • Projektledelse og økonomi (5 ECTS)
 • Dynamik og udmattelse (5 ECTS)

Eksempler på Bachelorprojektemner

 • Excentrisk belastet stribefundament
 • Dimensionering af tunet masse dæmper til et offshore fundament
 • Model test af horisontalt belastede pæle i sand
 • Simulering af jordskælvspåvirket bjælkestruktur via modal dekomponering
 • Lokalisering af revne i bjælkesystem belastet af bevægende kraft


Studiestartsprøve

Der er studiestartsprøve på denne uddannelse. De første uger på 1. semester skal alle studerende på uddannelsen derfor deltage i og bestå en studiestartsprøve. Formålet med studiestartsprøven er at fastslå, om de nye studerende har påbegyndt uddannelsen. Nye studerende på uddannelsen skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at fortsætte på uddannelsen. Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet samt de studerendes forventninger til og motivation for studiet. Der afholdes én reeksamen i studiestartsprøven. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedr. studiestartsprøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke-godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.

Beskrivelsen af studiestartsprøven kan findes her.


MERE INFO OM bygge- og anlægskonstruktion?

Hvis du ønsker mere indgående viden om det faglige indhold i bacheloruddannelsen, har du flere muligheder for at finde yderligere information:

KANDIDATMULIGHEDER

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde