Bygge- og anlægskonstruktion, Bachelor

Bygge- og Anlægskonstruktion

Bygge- og Anlægskonstruktion

Drømmer du om at være med til at skabe de fysiske rammer, der omgiver os? Ved at uddanne dig til bygningsingeniør lærer du om fx konstruktion af sportshaller, betonfundamenter for en bro, kloak- og vandforsyningssystemer, bygningers indeklima, energibesparelse, vejbygning og -planlægning samt udførelse af større byggeprojekter.

OBS! Der optages ikke studerende på denne uddannelse fra 2020

byg fremtiden

Som bygningsingeniør er du en essentiel del af et byggeprojekt, fra det blot er nogle løse streger, til det står færdigt og er klar til brug. Processen foregår typisk på den måde, at behovet for et byggeri/anlæg undersøges først, og så skal skitserne omsættes til tegninger af konkrete konstruktioner. Et hav af faktorer spiller ind i et byggeprojekt, så det skal bl.a. undersøges, hvordan byggeriet vil påvirke det omkringliggende miljø under og efter byggefasen. Når planen er klar, kan selve byggeriet gå i gang med alt, hvad det kræver af koordinering og styring.

”EN PERSONLIG INTERESSE OG NYSGERRIGHED FOR AT FORSTÅ, HVORDAN DET ER MULIGT AT OPFØRE DE MANGE BYGGERIER, VI TIL DAGLIG ENTEN BEFINDER OS I ELLER FÆRDES OMKRING, VAR ÉN AF HOVEDÅRSAGERNE TIL MIT STUDIEVALG”

Anders Ejsing, tidligere studerende

Bygge- og Anlægskonstruktion er en 3-årig bacheloruddannelse, der læses på AAU Esbjerg. Ved at vælge denne uddannelsen kan du være med til at realisere fremtidens bygninger, broer, veje og andre former for anlæg. Du skal have lyst til at anvende matematik som et redskab, ligesom du hurtigt vil erfare, at computeren er uundværlig både til beregninger, tegninger og kommunikation i din hverdag.

Uddannelsen giver dig mulighed for kontakt til erhvervslivet gennem semesterprojekterne. Alle jeres projekter tager udgangspunkt i relevante problemstillinger fra det virkelige liv og er tilrettelagt sådan, at I hele tiden udfordres til at tænke kreativt, systematisk og innovativt.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

Med en bacheloruddannelse i Bygge- og Anlægskonstruktion kan du læse videre på en kandidatuddannelse som civilingeniør (cand.polyt.). Som færdiguddannet civilingeniør har du god mulighed for at finde et job, der passer til netop dine interesser og kompetencer.

Med en bachelor- og kandidatuddannelse inden for bygge- og anlægskonstruktion kan du arbejde med fx:

  • Udformning af broer
  • Udførelse af større bygge- og anlægsprojekter fx opstilling af havvindmøller
  • Planlægning og administration fx ved at styre vedligeholdelse af motorveje
  • Fundamenter for store konstruktioner fx vindmøller og bygninger
  • Vejbygning og -fundering
  • Design af indeklimaanlæg i fx butiksområder
  • Reducering af energiforbrug

”JEG FINDER DEN PROBLEMBASEREDE LÆRING OG GRUPPEARBEJDET PÅ AAU MEGET TILTALENDE, FORDI DET RUSTER MIG TIL DET ARBEJDSMARKED, SOM JEG GÅR I MØDE EFTER ENDT UDDANNELSE”

Anders Ejsing, tidligere studerende


Se brochure om uddannelserne inden for byggeri og anlæg på AAU Esbjerg (pdf):


Læs mere om fagligt indhold


Mød en tidligere studerende fra uddannelsen

 

testimonials


SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter.

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

STUDIEBYEN ESBJERG

Fra primært at have været en industri- og havneby har Esbjerg udviklet sig til også at være en studieby med hele to universiteter og mere end 60 forskellige videregående uddannelser. I Esbjerg finder du mange forskellige kulturelle tilbud. Byen har et livligt cafémiljø og masser af gode sportsfaciliteter fx Svømmestadion Danmark, idrætsklubber, fitnesscentre og skøjtehaller. Det er nemt at flytte til Esbjerg, da du generelt let kan få en studiebolig - især hvis du er i god tid, inden studiet starter. Prisniveauet i Esbjerg er også lavere end i de fleste andre universitetsbyer i landet. Læs mere om at leve som studerende i Esbjerg.

 

En af de bedste ingeniøruddannelser i verden

Tager du en ingeniøruddannelse på Aalborg Universitet, kommer du til at gå på en af de bedste af slagsen. Vores ingeniøruddannelser blev i 2018 kåret som de fjerdebedste i verden af 178 eksperter adspurgt af Massachusetts Institute of Technology (MIT). I samme omgang blev AAU udnævnt som det bedste ingeniøruniversitet i Europa for anden gang på et halvt år.

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

  • Analyse og beregninger
  • Design af huse, broer og veje
  • Materialelære