By, Bolig og Bosætning, Kandidat

Job & karriere

Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde med de komplekse udfordringer, som by- og boligpolitiske beslutningstagere står overfor. Du bliver i stand til at foretage dybdegående analyser af by- og boligforholdene i Danmark, at bistå med udvikling af boligsociale indsatser, områdefornyelse, klarlægge årsager til og implementere løsninger i relation til belastede boligområder, samt analysere konsekvenserne af den by- og boligmæssige udvikling.

Når du har afsluttet uddannelsen, vil du bl.a. have opnået kompetencer inden for:

  • Analyse af boligpolitiske udfordringer
  • Vurdering af ændringerne på boligmarkedet
  • Vurdering af offentlige reguleringer og deres effekt på det boligsociale område
  • Planlægning af udviklingsstrategier for kommuner og boligselskaber
  • Indsamling og brug af kvalitative såvel som kvantitative data, herunder registerdata og brug af geografiske informationssystemer

Jobmulighederne er især gode i ministerier og kommuner samt i de almene boligorganisationer og institutioner med fokus på det boligpolitiske område. Men også i private rådgivnings- og analysevirksomheder, der beskæftiger sig med byudvikling og betjener boligsektoren.


Det siger virksomhederne

“Det er dejligt med en kandidat, der har en stor forståelse for sammenhængen imellem samfund og by og en stærk forståelse for det nødvendige samarbejde imellem parterne, der skal skabe byudvikling. Uddannelsens fokus på kobling mellem teori og praksis får kandidaten til at fremstå som meget mere erfaren end normalt for en nyuddannet.”
Leif Tøiberg
Driftsstøttechef, Landsbyggefonden

Læs mere om uddannelsen

Karrierevejledning på AAU

AAU Karriere giver sparring på din karriere. Mens du studerer på AAU, kan du deltage i karriere- og jobrelaterede arrangementer og booke karrierevejledningssamtaler til en snak om fx:

  • Ansøgning og cv
  • Praktik- og studiejobsøgning
  • Kompetencer – både de faglige og de mere personlige
  • Gode værktøjer til at finde rundt i dine karrieretanker
  • At få hul på jobsøgningen, inden du bliver færdiguddannet

 

LÆS MERE OM AAU Karriere her