By, Bolig og Bosætning, Kandidat

Fagligt indhold

Uddannelsen er en tværfaglig, forskningsbaseret fuldtidsuddannelse med fokus på byudvikling,
boligforhold og befolkningens bosætningsmønstre og levevilkår.

Undervisningen er en kombination af seminarer, projektarbejde, øvelser, ekskursioner og forelæsninger.
Feltarbejde udgør en integreret del af undervisningsforløbet. Der lægges stor vægt på selvstændig brug af analytiske redskaber, sammenkobling af teori og empiri samt formidling. Der er desuden mulighed for et projektorienteret forløb på 3. semester, hvor den studerende indgår som praktikant i en organisation.

Samlet er uddannelsen normeret til 120 ECTS.

Læs projekter skrevet af studerende på kandidatuddannelsen i By, Bolig og Bosætning i Projektbiblioteket.

1. semester 

 • Sociodemografi 
 • GIS som analyseredskab 
 • Social differentiering i byen: Livsformer, klasser og livsstil 
 • Boligforhold, boligmarked og boligpolitik 
 • Globalisering og byudvikling 

2. semester

 • Geografiske aspekter af flyttebevægelser og sociologiske forståelser af bosætningsvalg 
 • Projektarbejde: Kvalitativt studie af byer og steder 
 • Rummets og stedets sociologi 

3. semester

Mulighed A

 • Valgfag, eksempelvis: 
  • Sociologisk metodespecialisering: Biografisk narrativ metode 
  • Sociologisk metodespecialisering: Forløbsanalyse på registre 
  • Sociologisk metodespecialisering: Korrespondanceanalyse 
  • Sociologisk emnespecialisering: Samtidsdiagnoser og afvigelser 
 • Hverdagspraksis, hjem og forbrug 
 • Organisering af indsatser i udsatte byområder 
 • Feltkursus 

Mulighed B

 • Hverdagspraksis, hjem og forbrug 
 • Organisering af indsatser i udsatte byområder 
 • Projektorienteret forløb i en virksomhed 

4. semester

 • Kandidatspeciale

Læs mere om emnerne i studieordningen under Uddannelsesoversigt

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde