By, Bolig og Bosætning, Kandidat

By, Bolig og Bosætning

By, Bolig og Bosætning

Bliv specialist i bysociologi. Med en kandidat i By, Bolig og Bosætning bliver du i stand til at undersøge forskellige sociale og samfundsmæsige forhold i relation til by, bolig og bosætning. Så hvis du interesserer dig for udviklingen på boligmarkedet, danskernes levevilkår, boligsociale og områdebaserede indsatser, retten til at bo i byen eller betydningen af regionale og bymæssige uligheder - så er kandidatuddannelsen i By, Bolig og Bosætning noget for dig.

LUKKET FOR OPTAG FRA 2022

 

Byer, boliger og livstil er under konstant forandring

Hvorfor læse Bo, Bolig og Bosætning?

Fordi du vil diskutere spørgsmål om byer, boliger og bosætning, eksempelvis:

  • By: Hvordan planlægges byen? Hvem har ret til byen? Hvem har adgang til byens rum? Hvem har ikke? Er byer på landet en uddøende race? Hvad gør vi ved det? Og skal vi gøre noget ved det?
  • Bolig: Hvordan er boligforholdene for forskellige grupper i DK? Hvordan kan de forbedres? Og er bedre boligforhold altid en fordel?
  • Bosætning: Hvem bor sammen i hvilke områder? Hvilke relationer og konflikter er der imellem dem? Hvad betyder det, hvis vi bor blandet – eller ikke gør?

Udvikling af byer, boligmarkedet, boligforhold og den regionale bosætning er emner, der tit optræder i medierne. Fx i debatter om udvikling af udkantsdanmark, afvikling af såkaldte ghettoer, mere bæredygtige byer, etnisk diversitet og multikultur. Der kommer også stadig større opmærksomhed på den regionale udvikling, og både kommuner, regioner og ministerier har skærpet interessen for udviklingen af bosætningsstrategier, brandingkampagner og boligpolitik. Og selvom de fleste i Vesteuropa i dag er byboere, så er den stigende urbanisering ikke ophørt. Samtidig forandres befolkningens alders- og husstandssammensætning, indkomst- og uddannelsesforhold, beskæftigelse mm. også betydeligt i disse år. Men hvad betyder det for byudvikling og boligforhold, og hvilke nye udfordringer giver det myndigheder, private virksomheder og befolkning? Dette er nogle af de spørgsmål, der arbejdes med på kandidatuddannelsen By, Bolig og Bosætning.

Om uddannelsen

By, Bolig og Bosætning er en 2-årig kandidatuddannelse på Aalborg Universitet København, AAU-Cph. Uddannelsen er målrettet bachelorer i Sociologi, Statskundskab, Politik og Administration, Plan, By og Proces eller lignende. Ansøgere med andre bacheloruddannelser kan optages efter en faglig vurdering foretaget på baggrund af en ansøgning om dispensation. Dette gælder også professionsbachelorer, som fx socialrådgivere, pædagoger og lærere.

På uddannelsen kommer du til at arbejde med virkelige problemstillinger i både undervisning og projektarbejde, da kobling mellem teori, metode og praksis vægtes højt. Med en kandidat i By, Bolig og Bosætning får du et solidt grundlag for at kunne anvende kvantitative og kvalitative metoder til at analysere udviklingstendenser og rådgive myndigheder, organisationer og private aktører om hensigtsmæssige tiltag i forhold til fysiske, demografiske og sociale forandringer og indsatser. 


SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …


PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter.

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

STUDIEBYEN København

Aalborg Universitet København (AAU CPH) er en del af Aalborg Universitet og ligger i Københavns Sydhavn tæt på hovedstadens centrum. Som studerende på AAU CPH har du derfor rig mulighed for at benytte dig af byens mange bolig-, kultur- og fritidstilbud.

Aalborg Universitet København er en forholdsvis ny campus med et innovativt studie- og læringsmiljø, internationalt fokus og tæt samarbejde med virksomheder, hvoraf flere holder til direkte på campus.

Samlet er ca. 3.700 studerende tilknyttet AAU CPH's mange spændende bachelor- og kandidatuddannelser inden for humaniora, de tekniske- og naturvidenskabelige fag samt samfundsvidenskab. Læs mere om at leve som studerende i København.
 


 

Følg os på Facebook

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

  • Sociodemografi, bosætning og boligpræferencer
  • Boligforhold, boligmarked og boligpolitik
  • Social differentiering i byen og livsstil
  • Kvantitativ og kvalitativ metode