Architecture, Cand.tech.

Architecture, Cand.tech.

Architecture, Cand.tech.

Vil du arbejde med arkitektur og ingeniørkunst og være med til at forme fremtidens bygninger og boliger? Med en uddannelse i Arkitektur får du tværfaglige kompetencer inden for en lang række arkitektoniske temaer, metoder og discipliner.

”Min uddannelse har givet mig den faglige ballast der gør, at jeg kan stille de rigtige spørgsmål og krav til arkitekter, bygherrer og ingeniører. De case-orienterede projekter har gjort, at jeg kan styre et projekt og sikre at de enkelte dele er færdige til tiden.”

Louise Thorup Frederiksen, tidligere studerende, Bygherrerådgiver, Aalborg Kommune

Byggebranchen er i konstant udvikling. Kravene til de byggerier, der er rammerne om vores hverdag, ændrer sig hele tiden. Der er et stigende fokus på bl.a. bæredygtighed, energieffektivisering, indeklima og digitalisering af hele design- og byggeprocessen. Det betyder at ingeniørfaglige aspekter bliver en vigtig del af den arkitektoniske proces langt tidligere end før. Dermed vokser behovet for ingeniørfaglig viden inden for arkitektur. Ud over de klassiske evner til at formgive har en ingeniør i Arkitektur også en stor teknisk viden om konstruktioner, materialeforbrug, ressourcer og miljø.


CAND.TECH eller cand. polyt I ARKITEKTUR?

Arkitektur kan læses som cand.polyt. eller cand.tech. Cand.tech. er for dig, der har en anden relevant bachelorgrad end en bachelor i Arkitektur og Design.

Cand.tech.-uddannelsen er en kandidatuddannelse på samme akademiske niveau som civilingeniøruddannelsen i Architecture, men baseret på en mere varieret faglig profil hos den studerende. Uddannelsen bygger oven på den viden, du allerede har, og du opnår på den måde en dybere og mere specialiseret viden inden for fagområdet. Det tager to år at opnå en kandidatgrad i arkitektur, og i løbet af denne tid vil du møde en lang række undervisere, som vil præsentere dig med ny viden på vigtige områder.

DET BEDSTE AF TO VERDENER

Architecture-uddannelsen bevæger sig i feltet mellem traditionel arkitektur, designkunst og ingeniørfaget. Grundtanken er, at man ved at kombinere æstetik og teknik kan skabe bedre, mere interessante, funktionelle, bæredygtige rum og byggerier.

På uddannelsen går vi i dybden med hele den integrerede arkitektoniske proces; fra konceptudvikling til projektering af bygninger mv.

Vi tager udgangspunkt i bæredygtig, nordisk arkitektur og tektonisk design, der inkorporerer nødvendige konstruktive elementer i det arkitektoniske design. Derfor arbejder vi med både fysiske og virtuelle modeller og bruger den moderne teknologis muligheder for at skabe ny arkitektur.

”Branchen har fået øjnene op for vores kvaliteter; at vi trives i forskellige gruppekonstellationer, arbejder analytisk og metodisk og samtidig bringer vores kompetencer i spil når det kommer til projektstyring og planlægning. Vi er med andre ord ret alsidige og instrumentale.”

Senad Gvozden, tidligere studerende, Konkurrencearkitekt, Henning Larsen Arkitekter

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAUs andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde (PBL) i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

HVAD KAN DU BLIVE?

Du bliver uddannet til at visualisere interessante og funktionelle rum og udvikle de tekniske principper, der skal til for at bære ideerne igennem indenfor de økonomiske, tekniske og miljømæssige rammer.

Du får et skarpt blik for sammenhængen mellem rum og konstruktion og de æstetiske muligheder i de tekniske løsninger, der er nødvendige for at rum kan bruges og leves i.

Kombinationen af arkitektonisk designekspertise og teknisk ingeniørviden gør kandidater fra uddannelsen kvalificerede til en række positioner indenfor

  • private arkitektvirksomheder
  • rådgivende ingeniørvirksomheder
  • offentlige institutioner
  • iværksættermiljøet
  • forskning mv.

Vi er meget fokuserede på, at de studerende skal kunne passe ind i erhvervslivet efter endt uddannelse og at de har en god forståelse for byggebranchens regler.

Uddannelsen i Arkitektur på Aalborg Universitet er en toårig kandidatuddannelse. Uddannelsen er internationalt orienteret og tiltrækker studerende fra hele verden. Undervisningen foregår på engelsk.

SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU…


PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter. 

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20% af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg.

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

  • Performancebaseret design
  • Form, materiale, struktur, akustik og fabrikation
  • Energineutralt byggeri