Kom godt i gang på AAU

Overgangen fra gymnasie til universitet

 

 • +

  Fra elev til studerende

  Der er meget nyt at forholde sig til, når man starter som studerende på universitetet! Fagligt er du kvalificeret, for du opfylder adgangskravene til den uddannelse, du er blevet optaget på. Men der er stadig rigtig meget at lære, og det er en stor omvæltning at gå fra at være elev til at være studerende. En omvæltning, der kræver meget af dig.

  For at hjælpe dig godt på vej med din nye rolle som studerende har vi her samlet det, man kan kalde ”det, der står med småt, når man starter på studiet”. Det vil sige alt det, der er godt at være opmærksom på som ny studerende.

 • +

  To forskellige måder at lære på

  På gymnasiet:

  • Læreren har ansvaret – der bliver givet lektier for, tekster bliver gennemgået, og læreren laver en slags kontrol af, om eleverne har forstået teksten.
  • Der koordineres i et vist omfang på tværs af fagene, lærerne snakker, og man prøver at undgå arbejdsmæssigt sammenfald som f.eks. skriftlige afleveringer i flere fag i samme uge.
  • Hele pensum er vigtigt, og man forventer ofte af sig selv, at man skal kunne hele pensum – også for at vise læreren, at man kan, og for at opnå så høj en karakter som muligt.

  På universitetet:

  • Som studerende har du selv ansvaret for, hvad du lærer. Dine undervisere vil ofte have mere fokus på faglighed end på pædagogik.
  • Kun udvalgte dele af pensum bliver gennemgået, og du er nødt til at lære at prioritere: hvilke tekster vil du læse grundigt, og hvad er bedst at bruge tid på?
  • Du skal lære at have en kritisk tilgang til de tekster, du læser, og at du kommer så dybt ned i emnerne, at du kan forholde dig til ”hvorfor” mere end til ”hvordan”.
  • Du får brug for at kunne planlægge din tid selvstændigt. Der vil i perioder være store arbejdsmængder (f.eks. ved projektskrivning), og det er ikke sikkert, at dine medstuderende arbejder på samme måde, som du gør.

  Disse meget forskellige forventninger til rollen som henholdsvis elev og studerende siger noget om, at det er helt okay, at det kan tage lidt tid og koste energi at flytte sig fra den ene rolle til den anden. Med øvelsen "Er du i tvivl?" kan du gøre dig nogle overvejelser om dit studieforløb.

  Er du i tvivl?

 • +

  1. Lær de nye rammer at kende

  Undersøg de fysiske rammer på dit studie – hvor er biblioteket, hvor sidder sekretæren, hvor stopper bussen?

  Men undersøg også de formelle rammer. Særligt skal du sætte dig ind i studieordningen for din uddannelse. I studieordningen står der nemlig mange helt centrale ting som f.eks. fagbeskrivelser, studiets opbygning, valgmuligheder undervejs, eksamensformer, de kompetencer du som studerende forventes at opnå gennem kurserne osv.

  Find din studieordning herDu bør også kende din studenterstudievejleder – en studerende, der er ansat til at tilbyde vejledning om uddannelsen – og den vejledning kan være guld værd i starten af uddannelsen, men også undervejs.

  Find din studenterstudievejleder herDesuden skal du sætte dig ind i eksamensregler, aktivitetskrav osv., som kan findes på dit fakultets hjemmeside. En del information vil du også få via moodle.


  Er du i tvivl om noget, er vi mange, som kan hjælpe.

 • +

  2. Forvent forvirring og nye krav

  Din studiestart vil du forhåbentlig opleve som spændende og med en helt særlig stemning og begejstring – men det kan næsten ikke undgås, at du samtidig vil opleve, at du bliver forvirret. Forvent det, i stedet for at blive overrasket og skuffet over dig selv.

  Forvent dertil en overvældende strøm af informationer, som du til at begynde med måske ikke kan håndtere, men efterhånden vil tingene falde på plads i takt med, at du får universitetslivet ind under huden.

  Du vil blive mødt med krav om selvstændighed og ansvar for egen læring. Dette tager tid at vænne sig til.

  Du vil også blive mødt med en forventning om, at du betragter dit studium som et fuldtidsjob samtidig med, at du vil blive fristet af den frihed, som et universitetsstudie også rummer.

  Sørg for, at du i starten prioriterer dit studie og bruger meget tid på det.

  Hvis det er svært for dig at få tid til det hele, kan du med fordel arbejde med dine forventninger til dig selv og den tid du bruger på forskellige dele af dit nye studieliv (studie, venner, sport m.m.). Har du for meget om ørene kan det være en rigtig vigtig ting også at prioritere mellem dine mange forskellige gøremål. Her får du et par redskaber der kan hjælpe dig lidt i gang:

   

  Forventninger til dit tidsforbruG

  Livshjul

  Prioritering af dine opgaver

 • +

  3. Vær social

  Samtidig med at du skal bruge meget tid på dit studie, opfordrer vi dig også til at bruge tid på dit sociale liv!

  Som studerende kan det være svært at slippe studierne og holde fri. Der er altid en tekst mere at læse, altid en artikel som er relevant for dit fag. Dette store univers af fagligt nyt er med til at gøre din studietid spændende. Samtidig vil du forhåbentlig også opleve, at dit sociale liv under studiet trækker i dig. Ofte vil det sociale være netop det, der giver dig ny energi. I det gode studieliv er der balance mellem det faglige og det sociale, så du behøver ikke få dårlig samvittighed, hvis du prioriterer det sociale sammen med det faglige.

  Ensomhed og studiestress er hyppige årsager til frafald. Så luk bogen, sluk skærmen og kom ud blandt dine medstuderende.

  Snak med nogen allerede den første dag og deltag i sociale aktiviteter på studiet. Meld dig f.eks. ind i et udvalg og vær i det hele taget åben og opsøgende.

  Udfyld "Livshjulet" og overvej, om du kan gøre noget for at øge din tilfredshed med et eller flere områder. 

  Livshjulet

 • +

  4. Øv dig

  At blive en kompetent studerende handler om at sørge for, at du har de rette redskaber. F.eks. en pc, der kan det, du skal bruge på studiet. Men det er lige så vigtigt, at du øver dig i studiefærdigheder som f.eks. læseteknik. Informationssøgning er en anden vigtig færdighed, og her kan AUB hjælpe.

 • +

  5. Husk- de fleste har det ligesom dig!

  Det kan se ud, som om alle de andre har helt styr på studielivet. Det har de muligvis. Men langt de fleste oplever tvivl og usikkerhed. Også de studerende, der umiddelbart markerer sig meget fagligt. Snak med dine medstuderende om usikkerheden.

  Det kan være de små ting som at finde rundt på campus, men også den lidt større tvivl om den dybere mening med fagene, og om man har valgt det rette studie.

  Ved at være ærlig finder du ofte en ny tryghed og motivation. De fleste vil kunne genkende frygten for ikke at være en del af fællesskabet, både socialt og fagligt. Find derfor modet til at sætte gang i en snak om, hvor forvirrende studiestart på universitetet kan virke.

Studerendes første oplevelser med universitetet

 • +

  Louises beretning

  Fortæl kort om dig selv

  Jeg hedder Louise, er 24 år og er i gang med mit 7. semester på cand.merc. i Organisation og Strategi. Jeg er oprindeligt fra Randers men flyttede til Aalborg i 2016. Jeg afsluttede gymnasiet i 2014, hvorefter jeg holdt to sabbatår.
   

  Hvilke overvejelser gjorde du dig i forhold til at starte på universitet?

  Jeg havde særligt gjort mig overvejelser omkring, hvad der ville være vigtigst for mig at få styr på inden studiestart, således det ville være mere overskueligt for mig at starte på universitetet. Jeg opstillede derfor nogle mål med prioriteter alt efter hvad der var vigtigst for mig.

  • 1. mål var at finde en lejlighed og flytte til Aalborg, således jeg ville bo i cykelafstand til universitetet og Aalborg centrum. Dette mål havde jeg opstillet, fordi jeg vidste at det ville blive for uoverskueligt for mig at skulle pendle frem og tilbage mellem Randers og Aalborg hver dag.
  • 2. mål var at få skabt et socialt netværk. Jeg vidste, at hvis jeg både skulle flytte til en ny by og starte på universitetet, var det vigtigt at jeg fik nogle venner, så jeg ikke ville komme til at føle mig ensom. Derfor deltog jeg i stort set alle sociale arrangementer i studiestartsperioden og fik derigennem skabt mig et socialt netværk.
  • 3. mål var at lære at studere på universitet. Da jeg først havde fået skabt et socialt netværk, havde jeg meget mere overskud til at lære at studere, hvorfor dette mål kun var min tredje prioritet.
  • 4. mål var at finde et studiejob, så jeg ville få en større økonomisk frihed og have mulighed for at købe nyt tøj, tage på café og spare sammen til nye studiebøger hvert semester.

  Da jeg nåede alle mine mål, havde jeg fået lagt et stærkt fundament, som gjorde det fedt og dejligt at være studerende. Nu var jeg altså klar til at lære nyt stof og udvikle mig personligt og fagligt i mit eget tempo.
   

  Hvordan oplevede du første studiedag?

  For mig var det meget hektisk. Jeg kunne ikke rigtigt finde rundt, og jeg kendte ingen andre, der skulle starte på den samme uddannelse som mig. Heldigvis var der mange tutorer, som var vildt søde til at hjælpe alle os forvirrede nye studerende.

  Til den fælles morgenmad sad vi i akavet stilhed og spiste morgenbrød, indtil der var en af de andre ved mit bord som sagde: ”Nå, det her er sgu da ikke særlig akavet”. Derefter begyndte alle, som sad ved bordet, at grine, hvorefter vi begyndte at tø op og spørge ind til hinanden. Når først man begynder at snakke sammen, så er det pludselig ikke så akavet længere, og man tør sige flere ting i takt med, at snakken udfolder sig.
   

  Hvad oplevede du var hårdt under studiestarten og hvad oplevede du, der var godt?

  Det var meget hårdt, at jeg hele tiden følte, at jeg var ’på’, og hele tiden skulle være glad og positiv, når jeg var sammen med dem fra studiet. Når jeg var færdig med skolen om dagen, gik jeg hjem og græd, fordi jeg følte mig så udmattet. Jeg har senere snakket med mange af mine studiekammerater om studiestarten, og de har haft det på præcis samme måde som jeg.

  Det var dog også vildt fedt at starte på studiet. Jeg synes, det var fedt, at der ikke var nogen, der talte til én, som om man bare var ’et barn’ - alle blev antaget for at være på lige fod og for at være voksne samt uafhængige individer, hvilket jeg syntes var fedt!

  Derudover var det også fedt, at man virkelig kunne mærke, at man udviklede sig og lærte en masse nyt. Min tid på bacheloren i Erhvervsøkonomi har været den fedeste tid i mit liv, for det er her jeg føler, at jeg har udviklet mig allermest både personligt og fagligt.
   

  Hvad ville du ønske at nogen havde fortalt dig, da du startede på universitet?

  Som jeg nævnte før, har jeg snakket med andre fra mit studie omkring, hvor hårdt det var at starte på universitetet og flytte alene til en ny by. Derfor ville jeg ønske, at nogen havde fortalt mig, at det ikke kun var mig, der gik hjem og græd hver dag, men at det var tilfældet for sindssygt mange nye studerende. Derudover ville jeg også ønske, at der var nogen, der havde fortalt mig, hvor fed en følelse man får, når man når sine mål, og når man lærer noget nyt.

 • +

  Emilies beretning

  Fortæl kort om dig selv

  Jeg hedder Emilie, er 24 år og bor i Aalborg. Min vej på uddannelsesstien har efterhånden snoet sig en smule: Efter at have fået min studenterhue i 2014 valgte jeg at søge direkte ind på jurauddannelsen i Aalborg. Her skulle jeg gå i to år, før jeg fandt ud af, at jeg meget hellere ville være psykolog. I 2016 startede jeg derfor på psykologiuddannelsen her i Aalborg går nu på 7. semester.

  Emilie
   

  Hvilke overvejelser gjorde du dig ift. at starte på universitet?

  Jeg gjorde mig ikke de helt store overvejelser efter min gymnasietid. Jeg havde set en del af de her populære tv-serier med dygtige og smarte jurister som optræder i f.eks. ”Suits”. Samtidig kendte jeg en, der arbejdede som anklager. Alt det, hun fortalte om, syntes jeg lød utrolig spændende.

  Jeg ville gerne gå direkte fra gymnasiet til universitetet. Dette skyldes, at jeg altid har synes godt om at lære nye ting og generelt have noget, at engagere mig i. Samtidig havde jeg set frem til endelig bare at skulle fordybe mig i én ting – i mit tilfælde juraen.

  Da jeg senere fandt ud af, at jeg hellere ville noget andet, gav jeg mig rigtig god tid til at overveje mit valg af studie. Nu havde jeg jo valgt lidt ’skævt’ første gang, så for mig var det virkelig vigtigt at finde ud af, hvad dælen det egentlig var, jeg inderst inde interesserede mig for. Jeg havde lidt en følelse af, at jeg ikke længere kunne ’pakke tingene ind’ – jeg var nødt til at være ærlig over for mig selv.

  Det her kan godt blive lidt dybt og ”touchy-feely”, men for mig var det vigtigt at minde mig selv om, at vi kun har det her ene liv – og vi har simpelthen bare af at bruge det på noget, der giver mening for os. Det skal ikke nødvendigvis give mening for dine forældre, din kæreste, dine venner eller din hund men for dig.
   

  Hvordan oplevede du første studiedag?

  Jeg husker det som en meget nervepirrende dag, hvor man føler sig lidt ’palle-alene-i-verden’. Jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle gøre af mig selv og forsøgte bare at ’følge strømmen’ resten af dagen – jeg tænker, det er svært at gøre andet på sådan en dag. Det hjalp dog, at der var nogle tutorer til at guide én rundt.

  Jeg havde dog også forberedt mig på, at jeg var nødt til bare at ’være’ i forvirringen og acceptere, at sådan vil det naturligvis være på en første dag. Jeg havde jo allerede prøvet at være ”ny” i gymnasiet, så den erfaring kunne jeg heldigvis trække på.

  Jeg vil dog sige, at jeg også husker det som en spændende dag med mange nye indtryk. På sådan en dag er man jo vildt spændt på, hvad det er for et studie, man skal til at starte på. Samtidig har man en masse forventninger og idéer om, hvordan det kommer til at blive. Til det vil jeg sige, at man virkelig ikke ved, hvordan studiet reelt er, før man er i gang med det. Det kan være lidt hårdt at vide men også vildt fedt; studiestarten er jo en form for nyt kapitel, hvor der er mulighed for at starte på en frisk og blive overrasket.
   

  Hvad oplevede du, der var hårdt under studiestarten?

  Jeg syntes, det var svært at få skabt et overblik – både over forelæsninger, sociale arrangementer, pensum, eksaminer osv. Jeg skulle vænne mig til den bestemte struktur, der er på universitetet, da den er noget anderledes end på gymnasiet – f.eks. har man på universitetet ofte eksaminer undervejs i studiet, og man er derfor nødt til at planlægge sin læsning, så man når det hele op til eksamen.

  Samtidig syntes jeg, at det var hårdt at skulle have flere fag på samme tid, da jeg pludselig blev i tvivl om, hvor jeg skulle rette mit fokus hen. Jeg ville super gerne følge med i det hele, men det er simpelthen bare ikke altid muligt, fordi der sker så meget på én gang. Jeg valgte derfor at bruge mest tid på de dele af pensum, der interesserede mig mest og mindre tid på de knapt så interessante emner.

  Derudover husker jeg også den tydelige forskel mellem gymnasiet og universitetet ift. det faglige niveau. På mange af universitets uddannelser går der dygtige studerende, der alle er interesserede i og fokuserede på lige præcis dét ene fag. Det var derfor ikke ligesom i gymnasiet, hvor folk havde forskellige fag, de var gode til, og hvor det derfor var nemmere at brillere.
   

  Hvad oplevede du, der var godt under studiestarten?

  At være sammen med andre ’specialister’ kan faktisk være en fordel: Jeg oplevede i hvert fald, hvordan det var rart at være sammen med andre, der havde samme interesse som mig. På den måde blev undervisning og det at ’gå i skole’ meget mere fokuseret, hvilket jeg egentlig meget godt kunne lide.

  Ift. det sociale kan jeg huske, at jeg var ret glad for rusturen, da den virkelig var med til at ryste årgangen sammen. Det sociale var en god støtte, især i starten hvor forvirringen og usikkerheden var stor. På den måde havde jeg også nogen at dele mine oplevelser på studiet med men også nogen, jeg kunne ses med uden for studiet.
   

  Hvad ville du ønske, at nogen havde fortalt dig om studielivet?

  Jeg ville nok ønske, at jeg på jurastudiet havde fået fortalt, at det er okay ikke at nå at læse hele pensum. Især under studiestarten sker der mange sociale ting, som også er vigtige at have fokus på. Det handler derfor om at finde en balance mellem det faglige og sociale, da jeg mener, at de to ting går hånd i hånd under en god studietid.

  Derudover ville jeg gerne have fået fortalt, at ens studietid er en proces. Man kan derfor ikke have styr på alt fra start, og det bør der heller ikke være en forventning om, vil jeg mene. Det er en overgang, og som ny studerende må man derfor have tillid til, at man finder ud af tingene undervejs – sommetider gennem ’trial and error’. Som studerende bliver man nødt til at indstille sig på at begå fejl – det tror jeg ikke, at jeg havde nok fokus på under mit første studie. ”Det er menneskeligt at fejle”, som man siger, og selvom det er en helt klassisk sætning, så tror jeg, at der er noget om det.

   

   

 • +

  Christinas beretning

  Fortæl kort om dig selv

  Mit navn er Christina, jeg er 23 år og studerer Sociologi på 5. semester. Jeg kommer oprindeligt fra Århus men flyttede til Aalborg, da jeg startede på studiet. Inden jeg flyttede til Aalborg, gik jeg på STX på Århus Statsgymnasium, hvorfra jeg blev student i 2015. Jeg havde efterfølgende to sabbatår, som jeg brugte på at rejse samt aftjene værnepligt i Aalborg.

  Christina
   

  Hvilke overvejelser gjorde du dig ift. at starte på universitetet?

  Jeg gjorde mig rigtig mange overvejelser om, hvad jeg gerne ville i fremtiden. Jeg havde altid haft en idé om, at jeg skulle ind til Politiet, og havde derfor ikke haft så mange overvejelser i forhold til universitet. Da jeg holdt sabbatår gik det dog op for mig, at Politiet ikke skulle være lige nu, men måske i fremtiden. I stedet rettede jeg øjnene mod universitetet og fokuserede på de utallige uddannelsesmuligheder, som eksisterer der. Jeg undersøgte alt og faldt over Sociologi, hvilket jeg godt kunne se mig studere.

  Valg af uddannelse satte gang i rigtig mange tanker, idet jeg boede i Århus på daværende tidspunkt, og skulle vænne mig til hele tanken om at flytte. Rent praktisk var første skridt for mig at finde en bolig. For mig handlede det meget om at få styr på de praktiske ting først, hvilket gav mig ro og overskud i forhold til at starte på studiet. Da de praktiske ting var faldet på plads, gik mine tanker meget på det sociale. Der var til tider, og især i starten, rigtig mange arrangementer samtidig med, at der skete en masse fagligt. Det var en fin balance, som jeg lige skulle vænne mig til.
   

  Hvordan oplevede du første studiedag?

  Min første studiedag var rigtig overvældende. Dagen startede ved C. W. Obels plads sammen med et hav af andre kommende studerende. Jeg fandt min plads og mine medstuderende, og satte mig i mængden uden at kende nogen. Dagen sluttede med en fælles fest i Gigantium, hvilket jeg egentligt syntes var meget rart, for så kunne jeg få lov til at afslutte en lang dag på en god måde. Mine tanker om dagen var en blanding af en smule angst omkring at starte uden at kende en sjæl, men samtidig også følelsen af at være vildt spændt på, hvad det hele var for noget.
   

  Hvad oplevede du, der var hårdt under studiestarten?

  Det hårdeste under studiestarten var nok at flytte til en ny by – der skete rigtig mange nye ting studiemæssigt, så det gjorde det ikke nemmere, at byen også var ny. Jeg synes heldigvis, at det kom relativt hurtigt, at man fik opbygget et netværk, fordi man var så meget sammen i starten.

  Jeg synes, det kan være hårdt at kaste mig ud i ting, som jeg ikke helt ved, hvordan skal foregå. Jeg kan godt lide at vide, hvad der skal ske og have en form for overblik. Det synes jeg ikke, man har i starten, da alt er nyt – det er her meget vigtigt, at man giver sig selv lov til at være ny.
   

  Hvad oplevede du, der var godt under studiestarten?

  Det gode under studiestarten var klart det sociale. Folk er positive, og alle er i samme båd, så man finder hurtigt sammen. Det er vigtigt at huske på, at mange har det på samme måde som en selv, så det handler om at bruge hinanden og det fællesskab, man får bygget op, da det kun vil gavne en resten af studietiden.
   

  Hvad ville du ønske, at nogen havde fortalt dig om studielivet?

  At det er okay, at man fra starten ikke har styr på alt, og at det er okay at fejle samt føle, at det hele er lidt uoverskueligt. Der er mange ting, man skal forholde sig til, så jeg tror, det er vigtigt, at man tager det i sit eget tempo og ikke lader sig stresse. Der findes ingen rigtig eller forkert måde at være studerende på. Det er okay, at man ikke får læst alt fra den ene dag til den anden. Man lærer og arbejder forskelligt, og derfor handler det meget om at finde den måde, som fungerer bedst for en selv.

  Jeg ved godt, det kan virke uoverskueligt at få følgende informationer fra starten af, men jeg synes det kunne have været rart at vide, at man selv har rig mulighed for at forme sin bachelor gennem eksempelvis valgfag og projektskrivning, og at det kan være en god idé at have med i sine overvejelser gennem hele uddannelsen. Det vil skabe en rød tråd i ens bachelor og måske hjælpe en til valg af kandidat.