Eksamensforberedelse

 • +

  Forbered dig

  Eksamensforberedelse på universitetet kræver en stor del af dig, da du selv har ansvaret for at overholde og undersøge frister. Niveauet er også højere, end det du måske er vant til, hvilket kan øge nervøsiteten. Dette kan oftest afhjælpes gennem forberedelse. Og ikke mindst, at du planlægger dit studie.

  Eksempelvis ved, at du:

  • Har godt kendskab til din studieordning
  • Har overblik over krav til eksaminerne samt frister
  • Laver en læseplan over det vigtigste pensum, du skal have styr på
  • Strukturerer din hverdag, så du har faste forberedelsestider

  Det er utroligt vigtigt, at du ser hele dit semester som en forberedelse til de kommende eksaminer. Du kan benytte de to følgende øvelser til at prioritere dit pensum og lave et ugeskema:


  PRIORITERING AF DIN TID OG OPGAVER


  FÅ TID TIL DET HELE

 • +

  Mundtlig formidling

  På eksamensdagen kan der være mange nerver på spil. Niveauet på universitetet er højere, end det du måske er vant til, hvilket kan øge nervøsiteten. 

  Du kan have fået en del gode råd om at tage styringen og vise, hvad du har lært – det er bare ikke altid så let, som det lyder!


  Definér Situation og målgruppe

  Når du skal formidle, må du først og fremmest forholde dig til, hvad det er for en situation, du skal formidle i. Er det i forbindelse med en forelæsning, hvor målgruppen er medstuderende, eller en eksamen, hvor målgruppen er eksaminator og censor? Når du formidler, skal du nemlig være opmærksom på at tale til din målgruppe.


  Find din struktur

  En populær talemåde, der udtrykker en struktur for mundtlig formidling, lyder: ”Sig, hvad du vil sige - sig det - og sig, hvad du har sagt”. Når du skal formidle noget mundtligt, kan du eksempelvis indlede med først at præsentere, hvad du vil tale om, og hvordan du vil tale om det. Herefter kan du fortsætte med kort at præsentere emnet:

  • Hvad er din/modellens/teoriens/tekstens påstand?
  • Hvordan begrunder du/modellen/teorien/teksten denne påstand – hvad støtter påstanden?
  • Er der evt. noget, der svækker påstanden?
  • Hvad er din faglige vurdering i forhold til emnet?
  • Afslut ved at samle op på formidlingens hovedpointer.
 • +

  Projekteksamen i grupper

  Gruppearbejde fylder en stor del af dit studieforløb på Aalborg Universitet, hvor projekter udarbejdes i grupper. Du og din gruppe skal forsvare jeres skriftlige arbejde til en mundtligt gruppeeksamen.
   

  Læs mere om gruppearbejde
  Det er en god idé, at I i god tid inden jeres eksamen planlægger, hvem der skal sige hvad og hvornår. Sørg for, at jeres oplæg bliver interessant, og at hvert gruppemedlem inddrager et nyt perspektiv. Giv i jeres oplæg plads til, at censor og eksaminator kan stille jer spørgsmål.

  I begyndelsen af eksaminationen kan det anbefales, at I kort laver en dagsorden for censor og eksaminator, så de ved, hvilke emner I bringer op.

  Er I flere end to i gruppen, kan det være en god idé med navneskilte, så eksaminator og censor ved, hvem I hver især er.


  Roller under eksaminationen

  Aftal også, hvordan jeres roller hver især skal være under eksamenen. Det er meget uheldigt, hvis nogle gruppemedlemmer dominerer for meget.

  Lav eventuelt denne teamrolle-opgave:

  Roller i gruppen


  Selvom vejleder og eksaminator er ordstyrer og skal sørge for, at alle gruppemedlemmer kommer til orde, er det vigtigt, at I giver plads til hinanden og forsøger at fordele taletiden ligeligt. Husk – I er et team.

  Samtidig er det vigtigt, at I støtter hinanden og supplerer, hvis der er brug for det. I nogle tilfælde kan det være en god idé at aftale et bestemt tegn eller andet, der viser de andre gruppemedlemmer, at nu må de gerne supplere.


  Bedømmelsen

  Som udgangspunkt gives bedømmelsen samlet, men hvis I ønsker at få karaktererne individuelt, kan I aftale det med censor og eksaminator, inden eksaminationen går i gang. I så fald vil begrundelse og feedback gives samlet efterfølgende.

  Se videoer fra gruppeeksaminer på AAU

 • +

  Eksamensnervøsitet

  Det er vigtigt, at du får en god start på din eksamensdag. Med nogle få aktiviteter på dagen kan du styre din nervøsitet og få en bedre eksamensoplevelse.


  Hav god tid

  Sørg for, at du har god tid på eksamensdagen til at nå det, du skal, uden at skulle fare rundt efter det ene og andet i sidste øjeblik. Stå derfor gerne op to-tre timer før din eksamen, så du har god tid til at gøre dig klar.


  Vær aktiv

  Er du nervøs, er det bare med at komme af sted på en løbetur, gåtur, i det lokale motionscenter eller andet, der aktiverer din krop.

  For at din hjerne skal kunne præstere optimalt, er det vigtigt, at du motionerer. Du vil dermed brænde noget af nervøsiteten af samtidig med, at du vil føle dig mere frisk og klar i hovedet. Lad din grad af nervøsitet styre, hvor meget du motionerer.


  Energi til hjernen

  Efter din motion og et skønt bad, er det meget vigtigt, at du spiser morgenmad, så din hjerne får energi til at kunne præstere. Efter syv-ni timers søvn er dit blodsukker lavt, og din krop en smule dehydreret. Derfor er det vigtigt at spise og drikke rigeligt.


  3 råd inden eksamen

  Husk, at det er dig det handler om til eksamenen. Det er vigtigt at du har det godt og føler dig tilpas. Koncentrer dig om dig selv, indtil du har præsteret, hvorefter du kan tænke på de andre gruppemedlemmer. På den måde mister du ikke fokus.  

  Her er 3 gode råde til at håndtere de sommerfugle, du har tilbage i maven, efter du har taget toppen af nervøsiteten med din forberedelse hjemmefra:

  1. Acceptér, at du er nervøs. Sig til dig selv, at det er OK at være nervøs. Ved at acceptere din nervøsitet kan du minimere dens kraft.
  2. Tag 10-20 dybe vejrtrækninger og kom af med anspændtheden og ubehaget.
  3. Tag små fjedre hop på stedet i 5-10 minutter, inden du skal på. Slap så meget af i armene som muligt og hop. Det lyder mystisk - men det hjælper! Når du hopper på denne måde, vil du opleve, at dine muskler slapper af, dit åndedræt vil være dybere, og dine spændinger i nakken og skuldrene vil aftage.  
 • +

  Sådan håndterer du eksamensangst

   Hvis du er én af dem, der ikke blot bliver nervøs op til en eksamen men oplever eksamensangst, så kan du have gavn af øvelsen skriv angsten væk.

  Det er videnskabeligt bevist, at én af de bedste måder at håndtere sin angst på er ved at skrive den væk.

  Øvelsen går i sin simpelhed ud på, at du op til din eksamen sætter dig i ro og mag og beskriver din angst sort på hvidt. Når du har beskrevet din angst og forholdt dig til den, krøller du papiret sammen og kaster det i skraldespanden.

  Ved at beskrive din angst kan du nemmere forholde dig til den, og den virker dermed ikke så skræmmende længere. Ved hjælp af dette simple trick kan du hjælpe sig selv med at blive overbevist om, at det ikke er så slemt, som man tror.

  Find flere gode eksamensråd her:

  Den gode eksamensproces

   

 • +

  5 forskningsbaserede eksamensråd

  Sådan lærer du bedst dit eksamenspensum: 

  1. Sørg for at læse til eksamen hele semestret. Det er mere hensigtsmæssigt for hjernen, at få viden ind gradvist over en længere periode.

  2. Læs til eksamen i samme omgivelser som eksamen skal foregå i. Det er nemmere at genkalde sig noget, når man har lært det i samme omgivelser, som det skal bruges i.

  3. Hold oplæg. Når man skal forklare sin viden for andre, kan man nemmere opdage, at der kan være huller og usikkerheder i ens argumentation og forklaringer. Med andre ord, prøv at lære fra dig - ”Det er nemmere at forstå en forklaring end forklare en forståelse.”
    
  4. Få din nattesøvn. Søvn er afgørende for hukommelse, da hjernen laver memory consolidation, når man sover. Memory consolidation er en win-win funktion hjernen laver, der bidrager til faktuel indlæring ved, at hjernen 1) gennemgår information og frasorterer unødvendig information og 2) associerer det nye til noget eksisterende viden. Manglende søvn nedsætter hjernens evne til memory consolidation.
    
  5. Tag en ”morfar”. En lille lur på 20-30 minutter om eftermiddagen kan hjælpe den indlæring man havde forud for luren.

  Kilde: De fem råd kommer fra Thomas Alrik Sørensen, lektor i neuropsykologi og leder af Centre for Cognitive Neuroscience på Aalborg Universitet, og Poul Jennum, overlæge ved Dansk Center for Søvnmedicin og klinisk professor i neurofysiologi på Københavns Universitet.

 • +

  Forventninger og ambitioner

  Hvis du har for høje forventninger til din eksamenspræstation, kan det have stor betydning for, hvordan du klarer dig til din eksamen. Ofte kan for høje forventninger føre til eksamensangst. Pas på ikke at hæfte hele din identitet op på sammenhænge, hvor du bliver bedømt.

  Der er ikke noget i vejen i at have høje ambitioner, da det kan holde dig aktiv og engageret i dit studium. Problemet opstår, når karakterer og præstationer får så stor betydning, at der ikke længere er plads til fejl og mangler – som også er en vigtig del af et studium.

  Ambitionsniveau vs. præstationsniveau

  Overvej, om dit ambitionsniveau er for højt. Hvis dette er tilfældet, vil du aldrig føle, at det, du gør, er godt nok. Hvis du hele tiden opstiller nye krav til dig selv, vil tilfredsstillelsen ved at nå et mål heller aldrig få lov at brede sig i kroppen, hvilket vil tære på dit selvværd. Derfor er det vigtigt, at du stiller realistiske krav til dig selv.

  Undersøg med denne øvelse, om du har realistiske forventninger til dig selv:
   

  Forventninger til tidsforbrug

 • +

  Regler for eksamen på AAU

  Når du skal til eksamen, opfordrer vi dig til at sætte dig ind i alle relevante regler vedr. eksamen, så du får styr på formalia. Du finder reglerne om eksamen på dit studium på dit fakultets hjemmesider:
   

  Studerende på humanistiske uddannelser

  Studerende på samfundsvidenskabelige uddannelser

  Studerende på teknisk- og naturvidenskabelige uddannelser

  Studerende på sundhedsvidensskabelige uddannelser

 • +

  Den digitale eksamen

  Som følge af corona er der muligvis flere studier, som fortsat kommer til at anvende det digitale eksamensformat. Derfor er der nogle andre overvejelser, du med fordel kan gøre dig, inden du skal op til eksamen online.

  • Tjek din internetforbindelse, og vær eksempelvis klar med internetdeling fra dit mobile bredbånd, hvis der skulle opstå problemer undervejs
  • Tjek hvor eksamen skal foregå, om det eksempelvis er på Zoom eller Teams, og vær sikker på, at du har det korrekte link til rummet
  • Gå gerne ind på det software, som eksamen kommer til at foregå over, i god tid, så du kan sikre dig, at du har den seneste version
  • Lav en test af både din mikrofon og dit kamera, så du ved, at der både er lyd og billede på, så snart du kommer ind i eksamensrummet
  • Tjek en sidste gang, at strømstikket til din computer er sat i stikkontakten, så du ikke risikerer at løbe tør for strøm under eksamen
  • Du kan med fordel også hente Zoom eller Teams som app på din telefon og være klar til at deltage i eksamen derfra, hvis der skulle opstå problemer med din computer eller strømmen undervejs

  Foruden de ekstra tekniske overvejelser og forberedelser du kan gøre dig, minder den digitale eksamen ellers meget om den fysiske. Din censor og eksaminator vil møde dig i det digitale rum, hvor jeres samtale kommer til at foregå som til en almindelig eksamen. Når de voterer vil du blive sendt ud i et online venteværelse, og automatisk blive kaldt tilbage, når de er klar med din karakter og feedback.

  Hvis du vil høre mere om den digitale eksamen, kan du se vores studenterstudievejleders video om emnet her.

Den gode eksamen

 

Eksamensmindset

 

Eksamensangst

 

Generelle eksamensråd

 

Eksamensforberedelse

 

Motivation

 

Digital eksamen