Psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse

På denne side er der vejledning til dig, der har særlige udfordringer i form af for eksempel fysisk eller psykisk handicap.

 • +

  Dit studieforløb

  For hver uddannelse er der udarbejdet en studieordning, som beskriver studieforløbet. I studieordningen kan du derfor læse om indhold på uddannelsen, og hvornår man følger de enkelte fag og går til eksamen. Hvis du på grund af de særlige udfordringer ikke kan følge det forløb, som er fastlagt i studieordningen, kan du søge om dispensation. Så hvis du har behov for, at dit studie tilrettelægges på en særlig måde, som bedre tager hensyn til dine udfordringer, kan du kontakte studielederen eller studienævnet og høre om mulighederne for dette.

  Samme forhold gælder med hensyn til eksamen, da du har mulighed for at søge om dispensation fra eksamensbestemmelserne. Det kan f.eks. være forlænget tid til eksamen, brug af særlige hjælpemidler, eget lokale, ændret eksamensform fra mundtlig til skriftlig eller lignende. Du skal søge om dette igennem dit studienævn.

  Læs hvordan du søger dispensation

 • +

  Specialpædagogisk støtte (SPS)

  SPS er et tilbud til dig, der har en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, så du kan gennemføre en uddannelse på lige fod med andre, med forskellige hjælpemidler eller en støtteperson. Støtten er individuelt målrettet. Der gives kun SPS til de forhold, der konkret vedrører din uddannelse. Du kan derfor ikke få støtte til eksempelvis transport, leveomkostninger, lektiehjælp og ekstra undervisning.

  Til orientering er der tavshedspligt omkring SPS, og det vil ikke fremgå af dit eksamensbevis, at du har modtaget SPS.

  SPS-ordningen varetages af SU-kontoret på AAU, og på hjemmesiden kan du læse mere om hvad SPS er og hvem der kan få tildelt støtte.

  læs mere om sps

 • +

  Her kan du søge vejledning

  Du er altid velkommen hos AAU Studie- og trivselsvejledning. Vi kan yde generel vejledning og kan hjælpe dig med at få overblik over, hvem der kan hjælpe dig med hvad.

  Kontakt AAU Studie- og trivselsvejledning


  På din uddannelse er der en studenterstudievejleder, som kan hjælpe dig med vejledning om forholdene på netop din uddannelse.

  Kontakt studiets vejleder


  Flere steder står socialrådgivere og psykologer klar, hvis du oplever at studielivet bliver svært.
   

  Få hjælp til personlige problemer

 • +

  Organisationer og mere information

  Her har vi samlet en række links til hjemmesider om handicapstøtte og til organisationer for handicappede.

  Specialpædagogisk støtte
  Specialpædagogisk støtte (SPS) er SU-styrelsens støtte til hjælpemidler til handicappede studerende.

  Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH)
  Nyttige links til handicaporganisationer samt links til mere information om handicap og uddannelse samt udviklingsprojekter på handicapområdet.

  Handicappede Studerende & Kandidater (HSK)
  Ved 'Handicappede Studerende og Kandidater' tilbydes rådgivning for studerende med handicap ved mellemlange og lange videregående uddannelser. Også færdiguddannede med et handicap er velkomne.

  Viden til gavn
  Socialstyrelsens hjemmeside om lovgivning og initiativer til gavn for personer med et handicap som f.eks. ordblinde.

  Danske handicaporganisationer
  En sammenslutning af organisationer, der arbejder for retten til lige muligheder for handicappede.

  Det Centrale Handicapråd (DCH)
  Det Centrale Handicapråd arbejder, på baggrund af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap, for udvikling af samfundet, herunder tilgængelighed og sikring af handicappedes muligheder for selvbestemmelse.