Hjælp til krænkede studerende

HAR DU OPLEVET KRÆNKENDE ADFÆRD PÅ AALBORG UNIVERSITET?

På Aalborg Universitet vil vi ikke acceptere krænkende adfærd. Læs Aalborg Universitets nultolerence-politik overfor krænkende adfærd på AAUs håndbog.

Vi vil have et studie- og arbejdsmiljø præget af respektfuld adfærd og god omgangstone, hvor alle kan føle sig trygge. Aalborg Universitet forventer, at alle studerende og medarbejdere bidrager til et godt studiemiljø ved at modarbejde mobning, chikane, diskrimination, forskelsbehandling, trusler om vold og selvfølgelig heller ikke udøver vold.

Hvis du har oplevet krænkende adfærd

Hvis du selv oplever eller er vidne til krænkende adfærd mellem studerende og/eller mellem ansatte og studerende, opfordrer vi dig til at kontakte os AAU studie- og trivselsvejledere. Vi har kompetence til at håndtere henvendelser, der drejer sig om krænkende adfærd, og kan hjælpe dig videre med håndtering af din oplevelse.

 • +

  Hvor skal du henvende dig?

  Alle henvendelser vedr. oplevelser af krænkende adfærd tages meget alvorligt, og du kan naturligvis henvende dig i fortrolighed med mindre du selv beslutter at gå videre med sagen.

   

  Kontakt AAU Studie- og trivselsvejledning

  Hvis der er en medarbejder i dit uddannelsesmiljø, som du føler dig tryg ved, er du også velkommen til at henvende dig der. Det kan eksempelvis være din studieleder, din faglige vejleder eller en anden medarbejder på din uddannelse.

 • +

  Gode råd hvis du har været udsat for krænkende adfærd

  Det er utrolig vigtigt, at du ikke går alene med oplevelsen.

  • Tal med nogen, du stoler på. Beskriv overfor personen, hvad du føler og tænker om det, der er sket og stol på, hvad du mærker og tænker og lyt til, hvad dine nærmeste har at sige til din situation.
  • Dine reaktioner er helt normale. Det er sundt at udtrykke evt. angstfyldte eller underlige følelser. Sommetider er det lettere at "gøre" sine følelser end tale om dem fx ved at tegne, male skrive eller løbe.
  • Reager hurtigt, når du oplever krænkende adfærd - du skal ikke lære at leve med det.
  • Du skal opretholde dine rutiner så vidt muligt. Bliv ved med at gøre de ting, du plejer - især ting, der gør dig glad.
  • Hold humøret og modet oppe og vær ekstra omsorgsfuld overfor dig selv.
  • Hold dig sund og rask, få din søvn, spis sundt, få motion, pas studiet og vær social aktiv.
  • Bliver du holdt udenfor, ikke hørt, får overskredet dine grænser, så øv dig i at sige fra, sige nej og gå væk. Det kræver styrke, mod og masse af øvelse at sige fra.
  • Søg støtte og opbakning hos familie, venner, studiekammerater og studievejledere.
  • Vær opmærksom på dit helbred og vaner - spørg din læge, hvis du er i tvivl.
 • +

  Hvem kan du ellers tale med?

  Hvis du som studerende er blevet krænket, er der flere instanser, der står klar til at hjælpe dig; din studieleder (find kontaktoplysninger her), politiet (112 hvis akut ellers 114), egen læge eller lægevagten.  

  Har du brug for at bearbejde din oplevelse, kan du også henvende dig til Studenterpræsterne, Studenterrådgivningen, Headspace eller Den Sociale Skadestue. Find deres kontaktoplysniger herunder:

   

 • +

  Hvordan klager du over en medstuderendes krænkende adfærd?

  Hvis du vil klage over en medstuderendes krænkende adfærd, skal du indsende din klage til din studieleder. Hvis studieleder vurderer, at der er tale om grov eller gentagen uacceptabel adfærd, sendes en indstilling til Rektor. Rektor (den administrative sagsbehandling varetages af Sekretariatet i Studieservice) sørger for, at den studerende bliver hørt, vurderer indstillingen og træffer en afgørelse.

  AAU Studie- og trivselsvejledning hjælper dig naturligvis altid gerne i gang med dialogen og processen.

  Er du i tvivl om, hvem din studieleder er, kan du finde vedkommendes kontaktoplysninger på følgende side: 

   

  Oversigt over studieledere

 • +

  Hvordan klager du over en ansats krænkende adfærd?

  Hvis du bliver udsat for krænkende adfærd af en ansat, skal du i første omgang i kontakt med din studieleder. Hvis Studieleder vurderer, at der er tale om grov eller gentagen uacceptabel adfærd, sendes en indstilling til institutleder som kan inddrage HR-afdelingen, som hjælper med at træffe en afgørelse.

  AAU Studie- og trivselsvejledning hjælper dig naturligvis altid gerne i gang med dialogen og processen.

  Er du i tvivl om, hvem din studieleder og institutleder er, kan du finde deres kontaktoplysninger på følgende sider:
   

  Oversigt over studieledere

  Oversigt over Institutledere

 • +

  Hvordan klager du over krænkende adfærd i din praktik?

  Orienter din studieleder, hvis du bliver udsat for krænkende adfærd på dit praktiksted, mens du er i projektorienteret forløb tilrettelagt som praktik under din uddannelse på AAU.  

  Hvis du føler dig tryg ved det, bør du også fortælle om hændelsen til en tillidsrepræsentant eller HR-medarbejder på praktikstedet. 

  AAU Studie- og trivselsvejledning hjælper dig naturligvis altid gerne i gang med dialogen og processen.

  Er du i tvivl om, hvem din studieleder og institutleder er, kan du finde deres kontaktoplysninger på følgende sider:
   

  Oversigt over studieledere

  Oversigt over Institutledere

 • +

  Hvad sker der, hvis du klager?

  Når din studieleder har modtaget din klage, vil vedkommende hurtig kalde dig ind til en samtale. Du har ret til at medbringe en bisidder til mødet. Typisk vil din klage herefter sendes til den du klager over. Vedkommende vil blive indkaldt til et møde med studielederen, for at studielederen kan få hørt dennes udlægning. 
  I langt de fleste mindre klager, er det studielederen, der træffer en afgørelse.

  Ved helt ekstraordinære, gentagne eller grove overtrædelser vil sagen gå videre til rektor (den administrative sagsbehandling varetages af sekretariatet i Studieservice), der træffer en afgørelse i sagen. 

  Læs om AAU's retningslinjer for håndtering af studerendes oplevelser af krænkede adfærd.

 • +

  Læs rektoratets udtalelse om krænkende ord og udtryk