Sygemelding for studerende

Denne side er for dig, som har brug for at sygemelde dig fra dit studie i en periode. Siden har fokus på dine muligheder for at søge dispensation, SU under sygemelding, muligheder for orlov, og hvordan du kommer i gang efter sygdom.

 • +

  Hvis du har behov for at blive sygemeldt

  Hvis du har brug for at blive sygemeldt fra dit studie, er det vigtigt, at du orienterer din studiesekretær og dit studienævn om det.

  Både din studiesekretær og dit studienævn har brug for at vide, hvor længe du forventer at være sygemeldt, og du skal dokumentere din sygemelding med en lægeerklæring, som sendes til både studiesekretær og studienævn.

  Når det kommer til sygemelding i en kortere eller længere periode, afhænger håndteringen af din sygemelding af flere forhold:

  • Hvis du selv tilmelder dig undervisning og de tilhørende prøver (undtaget kandidatspecialet), vil du skulle have dispensation til afmelding fra studienævnet.
  • Hvis du ikke selv tilmelder dig undervisning og prøver, vil der ikke være behov for dispensation ifm. sygdom, før du kan risikere at komme i konflikt med reglerne om studieinaktivitet (både SU-reglerne og AAU’s regler).

  Du kan kontakte din studiesekretær for at modtage vejledning til, hvordan du kan blive sygemeldt i en periode, men det er studienævnet, der træffer beslutning om, hvorvidt din sygemelding kan godkendes.

  Falder din sygemelding sammen med eksamen, er det vigtigt, du hurtigst muligt orienterer din studiesektretær om, at du skal frameldes eksamen og tilmeldes sygeeksamen senere.

   

  Link til studienævn på AAU

 • +

  Måske skal du søge dispensation?

  Når du er fuldtidsstuderende udgør din undervisning og prøver 30 ECTS pr. semester.

  Hvis du på grund af sygdom, ikke kan være aktiv på fuld tid, skal du som udgangspunkt ikke søge dispensation. Dog er der vigtige undtagelser, som er beskrevet nedenfor.
   

  tilmeldingskrav - vigtige undtagelser

  • For førsteårsstuderende: Der er pga. førsteårsprøven et tilmeldingskrav på 30 ECTS-point pr. semester for 1. årsstuderende på bachelor- og professionsbacheloruddannelser
  • For studerende som kun mangler specialet: Der er et obligatorisk tilmeldingskrav til kandidatspecialet for studerende, der alene mangler at bestå kandidatspecialet.

  Ovenstående to tilfælde kan du kun sygemelde dig, hvis du søger om og får en dispensation. Dispensationen søger du hos dit studienævn.

  læs mere om dispensationer her

  Hvis du bliver syg op til eksamen

  Bliver du syg op til en eksamen, skal du bede din studiesekretær om at framelde dig eksamen og i stedet tilmelde dig sygeeksamen på et senere tidspunkt.

  Du skal aflevere en lægeerklæring, som dokumenterer din sygdom, samt hvor længe du forventer at være sygemeldt fra dit studie.
   

  Hvis du ingen ECTS-point består i løbet af et år

  Vær opmærksom på universitetets regler for udmeldelse (exmatrikulationsregler). Reglerne medfører, at hvis du i løbet af et år ikke har bestået ECTS-point, vil du blive udmeldt fra universitetet med mindre du søger og får en dispensation.

   

  Regler for udmeldelse grundet studieinaktivitet

   

  Derudover kan der i din studieordning være fastsat krav om særlig rækkefølge i dine fag eller andre bindinger eller tidsfrister, som din sygdom forhindrer dig i at opfylde. Sørg derfor for at tjekke studieordningen, hvis du bliver syg i længere tid.

  Har du brug for vejledning til at gennemgå din studieordning, er du velkommen til at booke et møde med din studievejleder på dit studie.

  Kontakt studievejlederen på dit studie

 • +

  SU under sygdom

  Du har ret til at modtage SU, når du er sygemeldt, men hvis din sygemelding betyder, at du bliver mere end 6 måneder forsinket i dit studie, kan retten til SU bortfalde. Det er derfor vigtigt, at du inden det sker tager kontakt til SU-kontoret med henblik på at søge om tillæg af SU-klip så du ikke mister SU under din sygemelding.

  Du skal dokumentere dit sygefravær i form af lægeerklæring, og du kan kun modtage tillæg af klip i den periode, din lægeerklæring gælder.

  Kontakt SU-kontoret på AAU

 • +

  Orlov eller sygemelding?

  Forventer du at være sygemeldt i en længere periode? Og ved du allerede nu, at du ikke kan være studieaktiv i hele semestret? Så kan det i nogle tilfælde være en fordel at søge orlov frem for at sygemelde dig. Du skal være opmærksom på, at du i orlovsperioden ikke må deltage i eller gå til eksaminer, og at du heller ikke kan modtage SU.

  LÆS AAU's oRLOVSREGlER

  Det er altid en god idé at kontakte studievejlederen på dit studie eller dit studienævn for at få vejledning om, hvilke konsekvenser en eventuel orlov kan få for dit videre studieforløb.
   

  Kontakt din studievejleder på dit studie

  Kontakt dit studienævn

 • +

  Hvordan kommer du i gang efter sygdom?

  En sygemelding kan have betydning for mange ting. Eksempelvis kan du risikere at komme i "utakt" i forhold til dine medstuderende og i forhold til udbud af undervisning. Derfor anbefaler vi, at du får lavet en plan for, hvordan du får samlet op på de fag eller eksaminer, du mangler. Studievejledningen på din uddannelse kan hjælpe dig med at lave denne plan og vi anbefaler at du får den godkendt af dit studienævn.

  Kontakt din studievejleder på dit studie