Proces ved mistanke om eksamenssnyd

Hvordan behandles sager om eksamenssnyd?

Som oftest er det bedømmerne i en eksamenssituation, der indberetter mistanke om eksamenssnyd. Det kan også være tilfældet, at en eksamensvagt opdager, at der anvendes ikke-tilladte hjælpemidler til en stedprøve.

Indberetning om sager med mistanke om eksamenssnyd behandles af den ansvarlige leder (som udgangspunkt studielederen). Det er herefter den ansvarlige leders ansvar at undersøge sagen nærmere. Dette vedrører først og fremmest en undersøgelse af, om der er foretaget eksamenssnyd, det vil sige, at dokumentationen til grund for sagen gennemgås. Herudover indebærer det, at der afholdes en samtale med den studerende. Den studerende har ret til at medbringe en bisidder til samtalen. 

På baggrund af undersøgelsen og efterfølgende samtale med den studerende træffer den ansvarlige leder afgørelse om, hvilke konsekvenser sagen skal have for den studerende.

I grove tilfælde af eksamenssnyd kan sagen indberettes for rektor.