Hvad er eksamenssnyd

Hvad er eksamenssnyd?

Når man taler om eksamenssnyd, er der mange studerende, der ikke er helt klar over hvilke situationer, der defineres som eksamenssnyd.

Eksempler på eksamenssnyd kan være:

  • Hvis du før eller under en eksamen får hjælp til besvarelse af en opgave, hvor du ikke har ret til at få hjælp, eller hvis du anvender andre former for hjælpemidler, som ikke er tilladte til den pågældende eksamen. Dette kan f.eks. være brug af mobiltelefon, hvis du taler med dine medstuderende ude på toilettet, eller hvis du anvender en lommereger, hvor dette ikke er tilladt.
  • Hvis du under en eksamen forsøger at påvirke bedømmelsen eller ændre grundlaget for bedømmelsen. Dette kan f.eks. være, hvis du fortsætter med din opgavebesvarelse efter, at eksamen er slut.
  • Hvis du til en skriftlig eksamen lader din sidemand kigge efter dig, eller hvis du på toilettet til en skriftlig eksamen snakker med en medstuderende om opgaven.
  • Hvis du plagierer, dvs. lader en skriftlig opgavebesvarelse fremstå som udarbejdet af dig selv, selvom du har kopieret hele eller dele af besvarelsen fra andre uden kildehenvisning. Dette er et af de oftest sete eksempler på eksamenssnyd.
  • Hvis du genbruger tekst/idéer fra opgavebesvarelser, som du tidligere har fået bedømt eller publiceret uden kildehenvisning (selvplagiat)
  • Hvis du i en opgavebesvarelse gengiver formuleringer fra fælles noter uden angivelse af, at noterne er udarbejdet sammen med andre

Eksamenssnyd eller forsøg på eksamenssnyd (tilsigtet eller utilsigtet) behandles efter AAU's disciplinærregler.