AAU logo

Studievejledningen

Studievejledningen på AAU

Studievejledningen på Aalborg Universitet består af en central del (Den centrale Studievejledning i Aalborg og studievejledninger i Esbjerg og København) og af studievejledere, som er ansat af og har kontor på de enkelte uddannelser (decentrale vejledere).
 

Den centrale studievejledning

Studievejledningen på Aalborg Universitet tager sig af en række praktiske ting i forbindelse med dit studium såsom

 • Optagelse
 • Adgangskrav
 • Dispensation
 • Eksamensregler
 • Ansøgning om merit
 • Orlov, studieskift
 • Studieophør og generelt om universitetets fuldtidsuddannelser.
 • Studieteknik
   

Studievejledere på uddannelserne

De over 50 studievejledere på uddannelserne er studerende, der bl.a. kan vejlede dig mere detaljeret om

 • Indholdet i det enkelte studium
 • Merit
 • Studiemiljøet
 • Studieformen
 • Eksamensordninger
 • Pensum

Her finder du studievejledernes træffetider, telefonnumre og e-mailadresser.
Alle studievejledere er underlagt tavshedspligt, og du kan altid henvende dig anonymt.