AAU logo

Skrivehjælpen

Hjælp til specialestuderende

AAU Learning Lab tilbyder hjælp til specialestuderende, der har været i gang med speciale i mere end ét semester, og at der er minimum 14 dage til afleveringsfristen. Fokus vil ikke være hjælp til det faglige, men derimod at få gang i skriveprocessen. De kan på den måde være til hjælp, hvis du har problemer med at holde gang i skrivearbejdet, at disciplinere arbejdsprocessen, at holde styr på argumentationen, eller hvis du er kommet til en fase, hvor du føler, at du er gået helt i stå.

Tilbuddet er gratis og samtalerne foregår i fortrolighed.

AAU Learning Lab's hjemmeside kan du læse mere om tilbuddet og tilmelde dig.