Studerende i styrende organer på AAU

Valg til de styrende organer på Aalborg Universitet for studerende

Der afholdes hvert år valg for studerende til de styrende organer på Aalborg Universitet. De styrende organer består af AAU's bestyrelse, akademiske råd, institutråd og studienævn og ph.d.-udvalg.

Valg-processen

Valget udskrives den 30. september og omfatter valg til bestyrelsen, akademiske råd, institutråd, studienævn og ph.d.-udvalg. Hen over efteråret er der flere vigtige processer, som er afgørende for et godt valg, herunder at man kontrollerer, at man har valgret til de rette organer, at kandidater i tide anmelder deres ønske om opstilling til et eller flere organer, og naturligvis at der stemmes elektronisk til valget. Den elektroniske afstemning finder typisk sted i starten af december efterfulgt af en opgørelse af valget. På baggrund af resultatet af valget sker der indtrædelse i organerne pr. 1. februar. Hvert fjerde år er der tillige valg for VIP-ansatte og TAP-ansatte til de samme organer.
 

Valgudvalgets opgaver

Det er valgudvalget, der har til opgave at udskrive, afvikle og opgøre valget med assistance fra valgsekretariatet. Valgudvalget er nedsat af rektor og består en VIP’er fra hvert videnskabeligt hovedområde, et TAP-medlem og en studenterrepræsentant.
 

Hvorfor skal studerende deltage?

 

Det er vigtigt, at der er repræsentanter for studerende i de styrende organer på Aalborg Universitet, da der således sikres, at studerende gives indflydelse og medbestemmelse i organerne og dermed relevante forhold knyttet til deres igangværende uddannelse.

Der kan eksempelvis være tale om, at studerende valgt ind i et studienævn er med til at godkende studieordninger for uddannelserne, og at studerende valgt ind i et institutråd er med til at kvalitetssikre og udvikle studiemiljøet. Derfor er det også vigtigt, at et tilstrækkeligt antal studerende stiller op til de enkelte organer, således der skabes kampvalg til organerne. Opstilles der færre kandidater, end der er pladser til, eller opstilles der kun én liste i prioriteret rækkefølge, anses de opstillede for valgt, og afstemningen vil i så fald blive aflyst (fredsvalg).
 

Hvor finder jeg valgregler og info om valg på AAU ? 

Du finder valgreglerne på aauvalg.aau.dk.

Her kan du læse om selve valget, eksempelvis hvilke valg- og repræsentationsområder der findes, hvordan der stilles op til de styrende organer og resultater fra tidligere års valg.
 

Kontakt

Spørgsmål vedr. afholdelse af valg kan rettes til valgsekretariatet på valgsekretariatet@adm.aau.dk.