Spring til indhold
ForsidePraktiskUndervisningUddannelser uden optag

Lukket for optag

Ledelse og informatik i byggeriet, CAND.TECH.

Lukket for optag fra 2024. Se i stedet uddannelsen Byggeledelse og bygningsinformatik i Aalborg.

Læs mere om Byggeledelse og bygningsinformatik

Lukket for optag

Ledelse og informatik i byggeriet, CAND.TECH.

Lukket for optag fra 2024. Se i stedet uddannelsen Byggeledelse og bygningsinformatik i Aalborg.

Læs mere om Byggeledelse og bygningsinformatik

Behov for kompetent ledelse og koordinering

Byggesektoren har et stigende behov for ledere, som både har viden om byggeprocesser, og som kan implementere og anvende informations- og kommunikationsteknologi hensigtsmæssigt i alle dele af byggeprocessen. De nye ledere skal sikre bedre informationsoverlevering mellem faggrupper, virksomheder og faser i byggeprocessen ved at styrke organiseringen af byggeinformation og kommunikation.

Informations- og kommunikationsteknologier former i stadig stigende grad beslutningsprocesserne i hele byggeriets værdikæde, hvilket skærper byggesektorens behov for ledere, der kan håndtere, koordinere og specificere informationsteknologier, der forbedrer byggeriets produktivitet og kvalitet.

Vi ser på tværfaglige problemstillinger: på arbejdsprocesser i relation til informationsprocesser, og på regulering i forhold til motivation og interesser hos virksomhederne

Daniel Maimann, tidligere studerende, nu ansat hos Rambøll Pharma

Med den 2-årige kandidatuddannelse (cand.tech.) i Ledelse og Informatik i Byggeriet uddanner du dig som en dygtig leder, der kan udvikle, anvende og formidle teknisk baserede videns- og arbejdsprocesser i byggeprojekter, byggevirksomheder og -organisationer.

Uddannelsen indeholder tre faglige hovedtemaer, der med hver deres praktiske og teoretiske perspektiver, tilsammen bidrager til en helhedsforståelse af ledelse og digitaliseringens rolle i udviklingen af byggeriet: 1) Ledelse og Organisation, 2) Informatik og 3) Byggeteknologi og Regulering.

Fagligt indhold

thumbnail

Studieliv på AAU København

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Studieliv på AAU København

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.

Læs mere om udlandsophold

Job og karriere

Uddannelsen er utrolig spændende, fordi man som studerende arbejder problembaseret med selvvalgte problematikker

Mikkel Lieberkind, studerende

Hvad er en cand. tech.?

Cand.tech.-titlen tildeles kandidater på tekniske og naturvidenskabelige uddannelsesforløb. Uddannelsen henvender sig typisk til dimittender, der har en anden bachelorbaggrund end en ingeniøruddannelse. Hvor den traditionelle civilingeniøruddannelse er en kandidatuddannelse oven på en ingeniørbachelor, er cand.tech.-uddannelsen en kandidatuddannelse på samme akademiske niveau, men baseret på en mere varieret faglig profil hos de studerende.

Cand.tech.-uddannelsen bygger en akademisk forståelsesramme oven på den viden, man som studerende har tilegnet sig gennem sin bacheloruddannelse. Dette bevirker, at man som studerende opnår en dybere og mere specialiseret viden. Uddannelsen består af fire semestre, der tæller i alt 120 ECTS.

Kontakt studiet

AAU Studie- og trivselsvejledning

I Aalborg Universitets Studie- og Trivselsvejledning kan vi hjælpe med blandt andet valg undervejs i studiet, studietvivl, studieteknik, trivsel, orlov og udmeldelse, eller måske bare en snak om dine tanker om studiet. Vi snakker gerne med dig om stort som småt.

Åbningstider og kontaktoplysninger

Generel studievejledning om AAU's uddannelser i København

Ved at samarbejde med aktører der beskæftiger sig med teknologierne til dagligt, får man mulighed for at supplere teori med praktisk viden

Mikkel Lieberkind, studerende

Som studerende på AAU møder du...