AAU logo

Krænkende adfærd

Har du oplevet krænkende adfærd på Aalborg Universitet?

På Aalborg Universitet er der nultolerance over for krænkende adfærd. Hvis du selv oplever eller er vidne til krænkende adfærd mellem studerende og/eller ansatte, opfordres du derfor til at kontakte AAU’s centrale studievejledning. Den centrale studievejledning har kompetence til at håndtere henvendelser og sager omkring krænkende adfærd, og de vil hjælpe dig med den videre håndtering af din oplevelse.

Alle henvendelser vedr. oplevelser af krænkende adfærd tages meget alvorligt, og du kan naturligvis henvende dig i fortrolighed.


AAU Studievejledning.
Telefon: 99 40 94 40 (mandag-fredag kl. 12-15)
Mail: studievejledning@aau.dk
Web: http://www.aau.dk/uddannelser/studievejledning/

Hvis der er en medarbejder i dit uddannelsesmiljø, som du føler dig tryg ved, er du også velkommen til at henvende dig der. Det kan eksempelvis være din vejleder, din forelæser eller en anden medarbejder på din uddannelse.

Øvrige muligheder for henvendelse

Hvis du som studerende har behov for at bearbejde din oplevelse, kan du også henvende dig til Studenterpræsterne, Studenterrådgivningen, Headspace eller Den Sociale Skadestue.

Studenterpræsterne. Telefon: 99 40 90 96. Mail: praesten@adm.aau.dk

Studenterrådgivningen. Telefon:70 26 75 00 (Mandag-torsdag: kl. 9.-12 og 12.30-15 og fredag 9-12).
Mail: Aalborg: aal@srg.dk, Esbjerg: odn@srg.dk, København: kbh@srg.dk

Headspace. Aalborg: Telefon: 53 73 30 06. Sms: 53 73 30 36. Mail: aalborg@headspace.dk
Headspace, Esbjerg: Telefon og sms: 30 45 25 81. Mail esbjerg@headspace.dk
Headspace, København. Telefon: 53 73 30 01. Sms: 53 73 30 31. Mail: koebenhavn@headspace.dk

Den sociale skadestue. Telefon: 98 12 32 92. Web: http://www.densocialeskadestue.dk/

Et godt studie- og arbejdsmiljø er afhængig af en kultur præget af respektfuld adfærd og god omgangstone. Med udgangspunkt i dansk lovgivning og Aalborg Universitets egne politikker er der derfor en forventning til alle studerende og medarbejdere om, at der ikke foregår mobning, chikane, diskrimination og forskelsbehandling, at der ikke bruges trusler om vold og selvfølgelig ikke udøves vold.

Have you experienced or been a victim of offensive or abusive behaviour at Aalborg University?

Aalborg University takes a zero tolerance approach to offensive and abusive behaviour. If you become a victim of or witness offensive or abusive behaviour between students and/or staff, please contact AAU’s Central Student Guidance. The Central Student Guidance is equipped to handle enquiries and cases involving offensive and abusive behaviour, and they’re able to help you deal with your experience.

The Student Guidance takes enquiries relating to offensive and abusive behaviour very seriously, and the service provided is confidential.

AAU Student Guidance
Telephone: (+45) 99 40 94 40 (Monday-Friday between 12:00 to 15:00)
Email: studievejledning@aau.dk
Web: https://www.en.aau.dk/education/student-guidance

If you feel safe talking to a staff member at your department, you’re welcome to do so instead. This might be your supervisor, your lecturer or one of the other staff members affiliated with your degree programme or department.

Other options for contact

If you need to discuss and process your experience, you’re welcome to contact the University chaplains, the Student Counselling Service, Headspace or Den Sociale Skadestue [the Social Emergency Centre].

The University chaplains. Telephone: (+45) 99 40 90 96. Email: praesten@adm.aau.dk

The Student Counselling Service. Telephone: (+45) 70 26 75 00 (Monday-Thursday between 9:00 to 12:00 and 12:30 to 15 and Friday between 9:00 to 12:00). Email: Aalborg: aal@srg.dk, Esbjerg: odn@srg.dk, Copenhagen: kbh@srg.dk
Headspace. Aalborg: Telephone: (+45) 53 73 30 06. Text message: (+45) 53 73 30 36. Email: aalborg@headspace.dk

Esbjerg: Telephone and text message: 30 45 25 81. Email esbjerg@headspace.dk

Copenhagen. Telephone: (+45) 53 73 30 01. Text message: (+45) 53 73 30 31. Email: koebenhavn@headspace.dk

Den Sociale Skadestue [the Social Emergency Centre]. Telephone: (+45) 98 12 32 92. Web: http://www.densocialeskadestue.dk/

Positive study and working environments require a culture defined by respectful behaviour and communication. In accordance with Danish legislation and Aalborg University policies, all students and staff are expected not to engage in any form of bullying, harassment, differential treatment, discrimination, threatened or actual violence.