Krænkende adfærd

 

Har du oplevet krænkende adfærd på Aalborg Universitet?

På Aalborg Universitet er der nultolerance over for krænkende adfærd. Hvis du selv oplever eller er vidne til krænkende adfærd mellem studerende og/eller ansatte, opfordres du derfor til at kontakte AAU Studie- og trivselsvejledning. Her er der fuldtidsansatte studievejledere med kompetence til at håndtere henvendelser og sager omkring krænkende adfærd, og de vil hjælpe dig med den videre håndtering af din oplevelse.

Alle henvendelser vedrørende oplevelser af krænkende adfærd tages meget alvorligt, og du kan naturligvis henvende dig i fortrolighed.

kontakt AAU Studie- og trivselsvejledning

Hvis der er en medarbejder i dit uddannelsesmiljø, som du føler dig tryg ved, er du også velkommen til at henvende dig der. Det kan eksempelvis være din vejleder, din forelæser eller en anden medarbejder på din uddannelse.

Øvrige henvendelses muligheder

Hvis du som studerende har behov for at bearbejde din oplevelse, kan du også henvende dig til Studenterpræsterne, Studenterrådgivningen, Headspace eller Den Sociale Skadestue.

Et godt studie- og arbejdsmiljø er afhængig af en kultur præget af respektfuld adfærd og god omgangstone. Med udgangspunkt i dansk lovgivning og Aalborg Universitets egne politikker er der derfor en forventning til alle studerende og medarbejdere om, at der ikke foregår mobning, chikane, diskrimination og forskelsbehandling, at der ikke bruges trusler om vold og selvfølgelig ikke udøves vold.

Studenterpræsterne

Telefon: 99 40 90 96

Mail: praesten@adm.aau.dk

Den sociale skadestue

Telefon: 98 12 32 92 

Web: http://www.densocialeskadestue.dk/

Headspace

Aalborg: Telefon: 53 73 30 06 Sms: 53 73 30 36 Mail: aalborg@headspace.dk

Esbjerg: Telefon: 30 45 25 81 Sms: 30 45 25 81 Mail: esbjerg@headspace.dk

København. Telefon: 53 73 30 01 Sms: 53 73 30 31 Mail: koebenhavn@headspace.dk

Studenterrådgivningen

Telefon:70 26 75 00 (Mandag-torsdag: kl. 9.-12 og 12.30-15 og fredag 9-12).

Aalborg mail: aal@srg.dk 

Esbjerg mail: odn@srg.dk 

København mail: kbh@srg.dk