AAU logo

Ulykkesforsikring ved laboratoriearbejde

AAU har tegnet en kollektiv ulykkesforsikring for studerende som ved laboratoriearbejde får skader opstået i forbindelse med laboratorieforsøg eller anden laboratorievirksomhed, der finder sted som en del af studierne.
 

Se mere info i AAU Håndbogen om ulykkesforsikring til studerende i laboratorier