AAU logo

Uddannelsesstruktur og studieordninger

Uddannelsesstruktur

Friheden til selv at forme sin uddannelse, så den passer til ens interesser og karrieredrømme, er vigtig, og højt prioriteret på Aalborg Universitet. Du kan derfor i stor udstrækning sammensætte din uddannelse, så du kan komme til at arbejde med det, der interesserer dig mest og samtidig skabe en interessant profil i forhold til kommende arbejdsgivere.

Uddannelserne på Aalborg Universitet har den samme struktur. Du starter med en 3-årig bacheloruddannelse/3½-årig professionsbacheloruddannelse og kan herefter fortsætte med en 2-årig kandidatuddannelse.

  • Basisår
  • Bachelor/professionsbachelor
  • Kandidat
  • Tilvalgsfag
  • Ph.d.
  • Master
  • Diplom
     

Basisår

Et basisår udgør på henholdsvis Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskab og på samfundsvidenskab det første studieår af bachelor-/professionsbacheloruddannelserne.
 

Bachelor/professionsbachelor

De første 3 år er bacheloruddannelsen, dog varer professionsbacheloruddannelserne 3½ år.

Bachelor-/professionsbacheloruddannelserne er sammenhængende uddannelsesforløb, der giver dig en bachelorgrad. Efter det kan du enten vælge at søge ud på arbejdsmarkedet eller læse videre. En bachelorgrad giver adgang til kandidatuddannelser på Aalborg Universitet og andre universiteter.
 

Kandidat

En kandidatuddannelse er en 2-årig overbygning på en bacheloruddannelse. Den giver retten til en kandidatgrad. Du kan vælge mellem flere forskellige kandidatuddannelser som overbygning på din bachelorgrad. En kandidatuddannelse afsluttes med et speciale.

Optagelseskravet til en kandidatuddannelse er en færdiggjort bacheloruddannelse. Det kan være enten fra Aalborg Universitet eller et andet universitet. Til enkelte kandidatuddannelser har også visse professionsbachelorer adgang.
 

Tilvalgsfag

Tilvalgsfag indgår i bachelor- og kandidatuddannelserne i varierende omfang. Valgmulighederne og omfanget heraf fremgår af studieordningerne for hvert enkelt uddannelse.
 

Ph.d.

Ph.d. er en 3-årig forskeruddannelsesstilling. Ph.d.-stillinger kan søges af personer, som har gennemført en relevant kandidatuddannelse.
 

Master

En masteruddannelse er en efter- og videreuddannelse for personer, der har en bachelor- eller kandidatgrad, samt nogle års erhvervserfaring.
Master er desuden den engelske oversættelse af kandidatgraden.
 

Diplom

En diplomuddannelse er en efter- og videreuddannelse for personer med en mellemlang videregående uddannelse samt nogle års erhvervserfaring. I efter- og videreuddannelsesregi svarer en diplomuddannelse niveaumæssigt til en bacheloruddannelse.

Studieordninger

En studieordning er det dokument der er styrende for indholdet i din uddannelse. Det er Aalborg Universitets studienævn, der udarbejder forslag til studieordninger og ændringer til dem. Du kan finde aktuelle og eventuelle tidligere studieordninger på fakulteternes hjemmesider.

Oversigt for studieordninger på fakulteternes hjemmesider