Legater

Legater til ophold i udlandet

 

AAU's puljer

 

NOVI Newtech legatet

NOVI uddeler hvert år et legat til den/de 9.-10. semesters studerende, som kan præsentere en forretningsidé med et så bæredygtigt potentiale, at konceptet kan omsættes til en virksomhed på NOVI i Aalborg.

Legatet består af

  • Kontantbeløb på kr.250.000
  • Kontorlokale på NOVI i 12 måneder til halv pris
  • Regnskabsassistance samt juridisk bistand leveret af NOVI svarende til 50 timer

​Samlet værdi ca. kr. 300.000

Kvalificering

Kandidaten skal søge om legatet på baggrund af en forretningsplan, hvor ideen og udviklingspotentialet fremgår
Forretningsideen skal være så funderet, at kandidaten enten har, eller vil oprette, et selskab mhp. at afprøve forretningskonceptet.

Vi forventer, at kandidaten har viljen til at etablere en virksomhed på NOVI. Samtidig skal kandidaten have lysten til iværksætteri med de udfordringer og risici der måtte følge med.
I tillæg til ovennævnte skal der vedlægges dokumentation på, at kandidaten er 9.-10. semesters studerende (bekræftelse/udtalelse fra AAU om, at den studerende er registreret og aktiv på universitetet).

Proces

Ud af de indsendte ansøgninger udvælges 5-10 ansøgere, der får mulighed for at pitche deres idé for udvalgskomiteen. Pitchet arrangeres således, at der afsættes 20 minutter til præsentation og 10 minutter til spørgsmål.

Ansøgningen skal være under 10 sider i form af et abstract, med beskrivelse af ideen. Herunder skal ansøger bl.a. beskrive hvilket behov/problem, der afdækkes i ansøgningen.

Der er endvidere mulighed for at udarbejde en video til at understøtte præsentationen. Videoen kan evt. uploades i en lukket YouTube-gruppe.

Vi opfordrer ansøgerne til at søge legatet som et team, da al historik viser, at succesraten er markant større i teams.

Annoncering af vinder sker hvert år ved AAU´s årsfest.

Kontakt NOVI med evt. spørgsmål på telefon: 9635 4500

 

se modtagere af legatet