Studenterorganisationer

Studenterorganisationer på AAU

For nogle er det lyden af knitrende film på den gode gamle biografmanér, der trækker. For andre er det deltagelse i det studenterpolitiske arbejde og for en rigtig stor del, er det frivilligt arbejde i AAU's caféer. Om du vil være blandt de aktive studerende er helt op dig selv, og det samme er gældende for din eventuelle arbejdsindsats, der kan være alt fra beskeden til passioneret. Fælles for alle AAU's studenterorganisationer er, at de altid er glade for folk, der tager initiativ.
Aalborg Universitet opfordrer dig som studerende til at engagere dig i at skabe et godt studiemiljø. En af måderne er at blive medlem af en studenterforening sammen med andre studerende.
 
Nedenfor kan se du en alfabetisk liste over de studenterorganisationer, som kunne være interessante for dig.
Aalborg Universitet beder alle studenterforeninger om at lade sig registrere én gang om året. Dermed har universitetets studerende den bedste mulighed for at få et overblik over, hvilke studenterorganisationer, der findes og hvad de arbejder med. Universitetet har også mulighed for at samarbejde med studerende ved at invitere til møder eller informere om særlige vigtige tiltag, som er af relevans for studenterorganisationerne. Endelig er det en forudsætning for at kunne låne lokaler og afholde aktiviteter på universitetet er, at man som studenterforening lader sig registrere. Registreringen skal foretages, før man ansøger om at låne lokaler på universitetet.
Hvert år den første hverdag i januar slettes listen, og universitetet beder studenterforeninger om at registrere sig på ny. Dette sker for at sikre, at forældede kontaktdata automatisk bliver slettet fra listen. Ændres foreningens kontaktdata i løbet af året, kan man benytte registreringsblanketten til rettelser.

 

Få din organisation på listen 

Aalborg Studenterrevy
Aalborg Studenterrevy fungerer som et samlingspunkt for studerende ved de videregående uddannelser i Aalborg, som har lyst til at udfolde deres kreative sider gennem revy.

AASI - Aalborg Studenternes Idrætsforening
AASI - Aalborg Studenternes Idrætsforening er en sportsklub med tætte bånd til Aalborg Universitet. Har du lyst til at dyrke sport sammen med andre studerende er dette stedet for dig. I øjeblikket er vi aktive inden for aerobic, badminton, fodbold, håndbold, svømning, volley og cykling.

AGENDA
Agenda er de studerendes blad, der giver de godt 14.000 studerende på AAU mulighed for at læse mere om Aalborg Universitet og byen. Agenda skriver om alle sider af studielivet - både de faglige og sociale.

AIESEC
AIESEC er en international, upolitisk organisation, som arbejder for at udvikle og fremme unge ansvarlige ledere via et unikt  globalt samarbejde mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitutionerne.

BEST
BEST - Board of European Students of Technology - er en upolitisk og ikke-kommerciel studenterorganisation, drevet af studerende, for studerende. BEST arbejder for at fremme kommunikation, samarbejde og udvekslingsmuligheder for studerende i hele Europa.

Caféerne - BasisBaren, Café-du-ve', Havestuen, Mærkbar, O'Sohn Baren
Caféerne har åbent stort set hver fredag i løbet af både efterårs- og forårssemesteret og tilbyder et omfattende sortiment af arrangementer, der spænder vidt fra fastelavnsfester, boatrace og oktoberfest til live-musik og stand-up. 

DE-klubben
DE-klubben er en social klub for de studerende ved E- og S-studienævnene bl.a. studierne elektronik, datateknik, sundhedsteknologi, produkt- og designpsykologi, medialogi, idræt og industriel medicin.

DJØF
DJØF er Danmarks Jurist og Økonomforbund, som har en afdeling for studerende, der bl.a. giver medlemmer adgang til rådgivning om praktikophold, ansættelsesvilkår, karrierevalg, løn m.m

DM Studerende 
DM Studerende er Dansk Magisterforenings fagforening for studerende. Som de universitetsstuderendes fagforening arbejder DM Studerende for at sikre medlemmerne de bedste vilkår, mens de studerer, samt for at forberede dem til arbejdsmarkedet og arbejdslivet efter studiet.

DSE - De Studerendes Erhvervskontakt
DSE er en non-profit studenterorganisation, der arbejder for at skabe kontakt mellem de ingeniørstuderende og erhvervslivet

Electronic Systems Students (ESS
ESS er en forening for de studerende fra instituttet “Elektroniske Systemer”, og deres formål er at styrke forbindelsen mellem de studerende og deres studienævn. De arrangerer derudover også en række studierelevante events for at hjælpe de studerende med at skabe et godt netværk på tværs af årgange.

Erhvervsøkonomisk Sammenslutning Aalborg (ESA)
ESA er en gratis forening for studerende på HA, EBA og Cand.merc. De ønsker at skabe et godt fundament for et fedt studiemiljø, som foruden pleje af sociale relationer også byder på ny viden og interesse for nye områder. Desuden er de de studerendes stemme i Det Erhvervsøkonomiske Studienævn.

FakSUND
FakSUND er studenterforeningen for Sundhedsstuderende. De arbejder for et fakultetsfællesskab imellem de forskellige studier på SUND-fakultetet, såsom Sundhedsteknologi, MedIS, Idræt, Medicin osv. Det gør de ved at lave faglige og sociale arrangementer som Jule-Hygge-Nygge og igennem vores møder i løbet af semestret, hvor man er mere end velkommen, og der vil være gratis mad og forplejning!

FoFoDaLa - Foreningen For Danske Landinspektørstuderende
FoFoDaLa er en studenterorganisation, der har til formål at virke initierende for arrangementer af både faglig og social karakter på landinspektøruddannelsen i Aalborg og Ballerup.

Foreningen af Erhvervsjurister og Jurister i Aalborg (FEJ Aalborg)
Foreningens primære formål er at fremme studiets sociale og faglige miljø. FEJ arrangerer faglige og festlige arrangementer, herunder studierelevante kurser og den store kom-samf-bar for hele samf-basis. FEJ har over 500 medlemmer på Juridisk Institut og drives af en bestyrelse på 11 studerende

Frie Borgerlige Studerende
Frie Borgerlige Studerende er AAU’s borgerlige tværfaglige studenterforening. De søger, at være relevante for alle borgerlige studerende på AAU, lige meget hvilken uddannelse man kommer fra. Selvom det er politikken, der samler os alle, så bestræber de os også på, at kunne samle os omkring sociale arrangementer både på og udenfor AAU.

Frit Forum
Frit Forum er en studenterorganisation med et socialdemokratisk værdigrundlag. Studenterorganisationens formål er at samle studerende med interesse for politik og samfundsforhold til debatarrangementer og andre aktiviteter.

Gymnasielærerforeningen på AAU (GA)
Læser du til gymnasielærer på AAU, eller overvejer du det? Så er Gymnasielærerforeningen på AAU noget for dig! GA afholder løbende forskellige arrangementer, som har til formål at belyse jobbet i gymnasieskolen fra forskellige vinkler samt være netværksskabende inden for studiet og sektoren.

Historisk Forening AAU (HiF)
Historisk Forening AAU varetager de studerendes interesser. De blev dannet i 2014 med det specifikke formål at forbedre studiemiljøet både fysisk og psykisk. De har banet vejen for en ny læsesal, gruppearbejdspladser og iskoldt vand på Krogh. 3. Vi afholder også foredrag, hvor alle er velkommen.

IDA Nord
Ingeniørforeningen IDA er en moderne interesseorganisation og fagforening for tekniske og naturvidenskabelige akademikere og studerende.

Idrætsrådet
Idrætsrådet er den lokale studenterforening for idrætsstuderende. Deres formål er et fantastisk fællesskab og studiemiljø på idrætsstudiet. I foråret stod Idrætsrådet bl.a. for Ekstern Idrætsdag et arrangement med over 300 idrætsstuderende fra hele landet. Så hvis du kunne tænke dig at være med til at planlægge flere lignende begivenheder for dit studie, kontakt endelig Idrætsrådet.

Kommunikation og Sprog
Kommunikation og Sprog er en organisation for kommunikations- og sprogfolk på det danske arbejdsmarked og på uddannelser inden for kommunikation og sprog.

KFS - Kristeligt Forbund for Studerende
KFS er en landsdækkende kristen studenterorganisation, som er åben for alle, der vil deltage i fællesskabet eller vide noget om kristendom.

Medicinerrådet Aalborg
Medicinerrådet Aalborg er en studenterpolitisk forening for de medicinstuderende på Aalborg Universitet. Foreningen arbejder med at fremme studiemiljøet, og sikre kvaliteten på uddannelsen gennem arrangementer og engagement i universitetets råd og nævn. Medicinerrådet arbejder for at repræsentere alle de studerende, og gøre tiden på studiet så god som muligt.

MedIS-Rådet
MedIS-Rådet søger at repræsentere de studerende på Medicin med Industriel Specialisering (MedIS) for ledelsen på AAU og offentligheden for at kunne kvalitetssikre MedIS-uddannelsen. De arbejder også for at fremme og forbedre uddannelsens identitet gennem afholdelse af studierelevante arrangementer for de studerende.

Merkur
Merkur er en studenterorganisation for bachelor- og kandidatstuderende på International Virksomhedskommunikation (SIV) med det formål at holde arrangementer, der skaber sammenhold på studiet og kontakt til erhvervslivet.

Polis
POLIS er studenterforening ved Skolen for Statskundskab. Foreningens primære formål er at skabe et sundt socialt miljø på uddannelsen og derigennem styrke det faglige og sociale engagement på studiet. Dette sker gennem faglige og sociale arrangementer for alle de studerende.

Shakespeare Company
Shakespeare Company er en teaterforening, der hvert år opsætter et stykke af Shakespeare. Shakespeare Company øver en gang ugentligt på Studenterhuset, og alle er velkomne.

Sexperterne
Foreningen består af studerende fra medicin og medicin med industriel specialisering som underviser i seksualundervisning på folkeskoler i Aalborg og det øvrige Nordjylland. Vi afholder to gange årligt et lille seminar, så vores medlemmer kan lære, hvordan man underviser. Kom og vær med!

Sociologisk Forening i Aalborg (SoFiA)
SoFiA er studenterforeningen for alle studerende på sociologi. Foreningen er drevet af en frivillig bestyrelse, der arrangerer faglige og sociale arrangementer såsom filmaften, julehygge og sociologiske foredrag. De afholder generalforsamling d. 2. oktober i Hyggesoc´en på Kroghstræde 5, hvor du har mulighed for at høre mere om SoFiA og få gratis pizza.

Studenterhuset
Studenterhuset danner rammerne om en lang række begivenheder i Aalborg, og er dermed et af de vigtige sociale tilbud i byen. På Studenterhuset kan man altid møde andre studerende - nye venner, kærester, finde et værelse og læse dagens avis.

Studenterpræsten
Studenterpræsten tilbyder et åbent forum og et fællesskab, hvor der tumles med livets "store" spørgsmål, og hvor du kan være med efter tid og lyst. I løbet af semestrene afholdes forskellige arrangementer, som behandler filosofiske, moralske, samfundsmæssige og religiøse spørgsmål, arrangementerne annonceres løbende på AAU.
De kan også hjælpe dig som faglige konsulenter i forbindelse med projektskrivning eller med udførelse af kirkelige handlinger såsom dåb og bryllup. Deres kontorer ligger på hhv. Fibigerstræde 15 og i Studenterhuset, og du er velkommen til at kigge forbi, men for at undgå at gå forgæves bør du ringe eller maile i forvejen.

Studenterrådet for Psykologi
Studenterrådet for Psykologi er de studerendes sted på Psykologi, hvor alle psykologistuderende er mere end velkomne! Her mødes psykologistuderende på tværs af årgangene for at være fælles om studiet. Her kan de psykologistuderende være sammen om faglige udfordringer og styrke et socialt fællesskab på studiet.

Studentersamfundet
Studentersamfundet er en tværpolitisk studenterorganisation, der på tværs af partier og etniske forskelle, arbejder for at gøre Aalborg Universitet til et bedre sted at studere.

UNF - Ungdommens Naturvidenskabelige Forening
UNF er en forening hvis formål er at fremme interessen for naturvidenskab og teknologi blandt unge. 

UniFitness
UniFitness er et træningscenter for ansatte og studerende på Aalborg Universitet. UniFitness udbyder holdtræning, og uanset om du er til hård kredsløbstræning eller smidighedstræning, har UniFitness et hold, der passer til dig.

Unge Kommunikatører (UngKom)
UngKom er en frivillig forening, som henvender sig til studerende og nyuddannede kandidater med interesse for kommunikation. Hvert semester afholder UngKom spændende arrangementer om aktuelle problemstillinger, hvor aktører fra erhvervslivet inviteres til at komme og fortælle om deres vinkel på et emne. UngKom skaber således netværk mellem de studerende og erhvervslivet. Alle interesserede kan deltage i arrangementerne.

UniRun
UniRun er Aalborg Universitets motionsløb for alle – studerende som ansatte - med tilknytning til AAU, Biblioteksskolen og Sundheds CVU.
Det handler om at være med. Det handler om at have det sjovt. Og det handler om at træne andet og mere end hjernecellerne. Motion er næring til læring!

Økonomernes Forening (ØF)
ØF er økonomernes forening på Aalborg Universitet, hvor foreningens primære målgruppe er de økonomistuderende på universitetet. ØF´s primære formål er at øge de sociale og faglige aktiviteter for de økonomistuderende på Aalborg Universitet, samt at samle de studerende omkring et fælles mødested, så kommunikationen på tværs af semestre øges og vedligeholdes.